Tre svenska projekt har fått finansiering. I relation till andra länder har vi låg beviljandegrad. Totalt kom 1852 ansökningar in och 75 (4%) fick beviljad finansiering. Endast 20 av de 40 länderna som är med i H2020 fick något projekt finansierat. Från Sverige skickades 89 ansökningar in och det gav en beviljandegrad på 3,6%. Våra grannländer ligger i samma härad som vi med Danmark 4 beviljade, Norge 2 och Finland 1. Dock har de alla betydligt färre (60-70) ansökningar än Sverige. De som verkar ha bra koll på hur man ska skriva är Belgien med 13,5% av sina ansökningar beviljade.