Arbetar du med att ge stöd åt små- och medelstora företag som kvalificerar sig för EUs Innovationsfond har du nu möjlighet att svara på en undersökning från EU-kommissionen om framtidens Innovation Fund!

Denna undersökning kommer att hjälpa till att etablera en lämplig portfölj av stödinstrument under Innovationsfonden som bäst möter marknadens behov. Undersökningen kommer i ett läge då EU definierar sina ambitioner mot en Net Zero Industrial Plan, där innovationsfonden också kommer att bidra. Det kopplar också till RePower EU Plan och Hydrogen Bank.

Identifiera marknadsbehov

Frågorna i undersökningen täcker både de aktuella ansökningsomgångarna och den nya auktionsmekanismen. Kommissionen är intresserad av att identifiera marknadsbehoven för nästa period av innovationsfondens verksamhet, i form av projektpipeline samt förväntad typ och storlek på stöd och sektoriella eller tematiska prioriteringar som ska fastställas.

Vem riktar sig undersökningen till?

Projektutvecklare, yrkes-/handels-/företagsföreningar som representerar företag som skulle kunna överväga att ansöka om finansiering från EU ETS Innovation Fund under det aktuella decenniet är särskilt föremål för undersökningen. Finansiella enheter som kan ge utlåning, eget kapital eller annan typ av ekonomiskt stöd till projekt som ansöker till Innovationsfonden uppmuntras också att svara.

Synpunkter från EU:s medlemsstater (och Island och Norge), den akademiska världen/tankesmedjor och andra intressenter är också välkomna.

Undersökningen kommer att vara öppen till den 7 mars 2023.

Läs mer här