Vad skiljer en pitch från en ansökan? När man skickat in en ansökan till EIC Accelerator programmet är steg två att åka till Bryssel för en intervju. Man har 10 minuter för en pitch och sedan 20 minuter för frågor. Presentationen för pitchen ska ju med i ansökan och ska främst svara på frågor om affärsuppbyggandet, go-to-marketstrategi, uppskalning och team. Den tekniska biten är avklarad i ansökan och får bara ta en eller två minuter. När det gäller presentationen ska man använda mallen på https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/eic-pilot-sme-instrument-pitch-deck-templates.pdf och den får max vara 10MB. Ordningen på sidorna kan ändras men alla frågorna ska svaras på. Inga ytterligare sidor får läggas till. Tänk på att bara anställda i företaget får vara med på pitchen och presentationen av teamet är viktig. Ni ska visa att ni klarar att genomföra projektet och skala upp. Ert driv ska finnas med i själva intervjutillfället. De måste tro på er. Häften av alla som får möjligheten att träffa juryn i Bryssel beviljas 5-25 MSEK i bidrag, så det är pitchens kvalité och frågestunden som avgör ifall de stora pengarna kommer in!