EIC Accelerator är ett nytt program som påminner mycket om SME Instrumentet fas 2. Det är nytt upplägg vad beträffar dokument som ska laddas upp jämfört med tidigare SME Instrument fas 2
Obligatoriska dokument

 • Dokument 1 – Projektbeskrivning max 30 sidor som en pdf innehållande
  • Introduction
  • Section 1 – Excellence
  • Section 2 – Impact
  • Section 3 – Implementation
 • Dokument 2 – Bilagorna 1 – 3 som en pdf
  • Annex 1 – Security and Ethics
  • Annex 2 – CVs
  • Annex 3 – Others
 • Dokument 3
  • Bilaga 4 – Finansiell information som Excel OCH pdf (2 filer). Gäller även om man bara söker bidrag.
  • Bilaga 5 – Pitch-deck 10 sidor som pdf (max 10 MB). Den 10 minuters pitch som ni ska presentera vid eventuell inbjudan till Bryssel.

Ytterligare stödjande dokument

 • Optional Ethics Supporting Document som en pdf (max 10 MB)
 • Optional Other Supporting Document t.ex. Letter of Support från kunder, Key opinion leaders, Affärsplan etc. som en pdf (max 10 MB)