Inom EU har man ett system för att avgöra vilken mognadsgrad ett projekt har. Man pratar om TRL nivå, dvs Technology Readiness Level. I princip går det från TRL1 där den basala principen är observerade till TRL9 där systemet är fullt testat och tillgängligt för marknaden. I olika områden ser de olika stegen lite olika ut. EUs standard hittar du här. Nedan ser du hur det kan se ut i olika sektorer.

För EIC Accelerator ska projektet vara i TRL6-8. Se länkar för olika områden: