EXCELLENCE, IMPACT & IMPLEMENTATION

Din ansökan till SME Instrumentet bedöms på tre huvudkriterier. I vart kriteria delas det upp i mer specifika frågeställningar men ha fokus på att de tre kriterierna ska vara uppfyllda och beskrivna på ett övertygande sätt.

EXCELLENCE – innovationshöjd – här ska ni visa hur innovationen med hög riks och hög potential överträffar vad som finns på marknaden idag. Innovationen ska beskrivas som i princip färdigutvecklad (trl 6-8)

IMPACT – positiva faktorer – beskriv hur innovationen kommer att skapa ett stort behov som marknaden är villig att betala för. Visa även hur företagen kan växa med innovationen.

IMPLEMENTATION – teamet – redogör för hur projektet kommer att utföras och vilka resurser som kommer att vara tillgängliga för projektet. Viktigt med kompetent personal som har möjlighet att avsätta tillräckligt med tid.

För en mer utförlig hjälp till att utforma en ansökan till SME Instrumentet fas 1 och 2, se Access 4 SMEs Annotated proposal template