EU SME Support hjälper innovativa, små och medelstora företag (SME) med internationella ambitioner att söka EU-finansiering. Kostnadsfri expertrådgivning och snabb respons.

Våra tjänster: kostnadsfritt stöd
inom EU-finansiering

Våra tjänster: kostnadsfritt stöd inom EU-finansiering

Vad EU SME Support kan göra för dig

Vill du veta mer om EU:s program för SME:er? Söker du stöd i att skriva en ansökan om EU-finansiering för att gå ut med en innovation på en internationell marknad? Behöver du feedback på en ansökan som fått avslag? Välkommen till oss på EU SME Support.

Vi arbetar på uppdrag av Vinnova, Tillväxtverket och Energimyndigheten. Vårt mål är att fler svenska små- och medelstora företag (SME) ska få del av EU-medel från EU:s ramprogram för forskning och innovation. Genom oss får du en egen kontaktperson som lotsar dig hela vägen. Vi går igenom dina möjligheter till EU-finansiering och ger feedback när du formulerar din ansökan. Du kan även delta i någon av våra workshopar, utbildningar eller andra event. Våra tjänster är helt kostnadsfria.

Egen kontaktperson för råd och vägledning

EU SME Supports representanter finns över hela Sverige, har bred branschkompetens och erfarenhet av affärscoachning och EU-ansökningar. Din kontaktperson kan exempelvis:

  • diskutera idéer och formulera projektkoncept
  • identifiera relevanta EU-program och utlysningar
  • diskutera möjliga projektpartners och konsortium
  • guida dig vid registrering i EU:s ansökningsportal
  • ge stöd och feedback när du formulerar din ansökan
  • hjälpa dig att utveckla din ansökan efter avslag och att skicka in igen
  • vid behov slussa vidare till annat stöd.

Stöd när du formulerar en EU-ansökan

En välskriven ansökan ökar chanserna till EU-finansering. Din kontaktperson från EU SME Support skriver inte ansökan åt dig, men finns med som bollplank under arbetet.

Stöd när du formulerar om en EU-ansökan efter avslag

Många projekt som beviljats EU-finansiering har tidigare fått avslag. Det är inte ovanligt att ansökan går igenom en förbättringsprocess med flera inlämningar. Din kontaktperson från EU SME Support hjälper dig att gå igenom utvärderingsprotokollet samt ger feedback när du skriver om ansökan och skickar in igen.

Skrivarverkstad: vässa din ansökan i en workshop

Under fyra timmar går vi igenom ansökningsprocessen, sätter din innovationsidé och verksamhet i ett större sammanhang och tränar dig i att kommunicera detta på ett optimalt sätt. Workshoparna hålls runt om i landet och har cirka tio deltagare per gång. Anmäl dig via vårt kalendarium.

Pitchworkshop: förbered dig inför Bryssel

Som en del av ansökningsprocessen inom EU:s SME-instrument fas 2 kan du bli kallad till Bryssel för intervju. Hälften av alla sökande som kallas till intervju beviljas finansiering. Pitchen sker under 10 minuter inför en affärspanel på 4-5 personer. En pitchworkshop med EU SME Support förbereder dig på bästa sätt. Den tar 4 timmar och 2-5 företag deltar varje gång. Anmäl dig via vårt kalendarium. Se även tips från EU-kommisionen

Rådgivning efter beviljad finansiering

Har ditt SME beviljats EU-finansering? Även då kan du få stöd från oss på EU SME Support. Vi erbjuder kostnadsfri support kring igångsättande, genomförande, rapportering och förberedelser inför en revision.

Mer hjälp via Enterprise Europe Network (EEN)

Många av oss som arbetar inom EU SME Support har även koppling till Enterprise Europe Network (EEN) där små och medelstora företag kan få information, rådgivning och viss affärscoachning samt hitta samarbetspartners till projekt/ansökan. Får du finansiering via EU:s SME-instrument kommer du också att få kontakt med en av EEN:s affärscoacher (KAM, Key Account Manager) som matchar dig med relevant kompetens som kan ge stöd och råd affärsutveckling.

Kontakta EU SME Support –
vi hör av oss inom 48 timmar

Önskar du stöd och råd kring EU-finansiering via SME-instrumentet, EIC Acceleratorn eller Eurostars? Har du fått avslag och vill förbättra din ansökan? Har du andra frågor som rör EU-projekt och forsknings- och innovationsfinansering? Välkommen att skicka din fråga till oss, vi hör av oss inom 48 timmar.

På uppdrag av Vinnova, Tillväxtverket och Energimyndigheten hjälper EU SME Support innovativa, små och medelstora företag (SME)
med internationella ambitioner att söka EU-finansiering. Kostnadsfri expertrådgivning och snabb respons.

© 2021 EU SME Support