Tiden går fort! Vi är redan i mitten av januari och vi vill tipsa dig redan nu om våra aktiviteter i början på februari så att du kan avsätta tid i din kalender!

Eurostars

Eurostarsprogrammet är på gång med nästa utlysning som startar den 20 januari och med deadline den 24 mars. Eurostarsprogrammet koordineras av Eureka och ger finansieringsstöd till  marknadsnära forsknings- och innovationsprojekt inom alla teknikområden. Det vänder sig  till små och medelstora företag. Projekten kräver minst två aktörer från minst två länder där den/de andra aktörerna kan vara industri, tex SME och/eller akademi.

Är du intresserad av finansiering via Eurostars arrangerar EU SME Support ett EU Funding Café den andra februari där Vinnova och EU SME Support informerar om Eurostars och du får tillfälle att ställa frågor direkt till våra rådgivare och delta i digitalt mingel med andra företag. 

Har du en ansökan på gång och behöver mer praktiskt stöd med din ansökan anordnas en skrivarstuga för Eurostars den 9 februari. Mer information och tid kommer inom kort!

 

EIC Accelerator Long application 

För dig som sökt EIC Accelerator short application under 2021. Du har 12 månader på dig att söka long application. För att hjälpa dig med din ansökan arrangerar EU SME Support en Skrivarstuga den 2 februari (exakt tid meddelas inom kort!) för att ge dig tid att förbereda din ansökan i god tid till deadline i april.

Följ EU SME Support på LInkedin och här på hemsidan för att hålla dig uppdaterad om våra aktiviteter. Du kan också kolla alla inplanerade aktiviteter i kalendern här på hemsidan! Den uppdateras löpande.