EU:s innovationsfonds första utlysning har gett fyra svenska företag stöd av 32 projekt från 14 länder. Ett resultat på imponerande 12,5% för våra svenska bolag. De fyra projekten bedöms ha en hög innovationshöjd och kommer bidra till minskad klimatpåverkan.

Företagen Gränges Finspång AB, Lignin Industries AB, Northvolt Battery Systems AB och Essisty Hygien and Health AB är de svenska bolagen som blivit utvalda. Stödet riktas till innovativa demonstrationsprojekt upp till 7,5 miljoner Euro.

Skräddarsytt stöd för minskade växthusgaser

EU:s Innovationsfond är ett av världens största finansieringsprogram för demonstration av innovativ teknik som bidrar till att minska växthusgasutsläpp. Energimyndigheten är nationell kontaktpunkt för Innovationsfonden och representerar Sverige i fondens expertråd.

– Fonden ska stödja projekt som demonstrerar mycket innovativa tekniker, processer eller produkter, som är tillräckligt mogna och som har en betydande potential att minska utsläpp av växthusgaser. De stödberättigade projektens erbjuds finansiellt stöd som är skräddarsytt för deras behov, säger Dag Agnvall, Energimyndigheten.

För Northvolt innebär finansieringen av projektet NorthFlex möjlighet att utveckla och skala upp en innovativ, mobil och flexibel batterisystemlösning som förväntas kunna ersätta dieselbaserade kraftkällor vid byggarbetsplatser, event och i elnätet. 

– Innovationsfondens utlysning för mindre projekt är ett mycket bra instrument för att möjliggöra projekt med stor potential att bidra till elektrifiering av samhället men som kanske riktar sig mot lite mindre marknadssegment och nischer, säger Nils Gabrielsson, ansvarig för offentlig finansiering och innovationsprogram på Northvolt. 

Viktiga lärdomar och support

Företaget Lignin Industries får stöd för att skala upp sin teknologi, Renol, till att producera modifierat lignin i industriell skala som kommer att tillämpas inom applikationer så som ersättning av traditionell plastfilm och formsprutade produkter inom förpackningsindustrin. Lignin Industries anser dock att ansökningsprocessen för Innovationsfonden krävde väldigt mycket administration

– Processen skulle behöva bli enklare och bättre framöver, säger Christopher Carrik, CEO på Ligning Industries

Feedback och lärdomar från utlysningen är viktigt för att öka framgångsfaktorn för beviljade projekt och är något som Innovationsfonden jobbar aktivt med.

– Det är glädjande att våra svenska företag är så duktiga inom detta område och deras erfarenheter är jätteviktiga för att Innovationsfonden ska utvecklas till det stöd för små innovativa bolag det är till för. Detta var också den första omgången av utlysningar – framöver kommer även EU SME Support att erbjuda små och mellanstora företag stöd och coachning i Innovationsfondens utlysningar för att underlätta processen, säger Dag Agnvall.

Nästa utlysning

Innovationsfonden öppnade en ny utlysning för finansiellt stöd till stora demonstrationsprojekt den 26 oktober 2021. Ansvarig myndighet för fondens utlysningar är CINEA.  Resultat från utlysningen planeras att presenteras i tredje kvartalet 2022. Planerad storlek på den kommande utlysningen är 1,5 miljarder Euro.

Mer läsning:

EU invests €122 million to decarbonise the economy (europa.eu)

EU:s innovationsfond (energimyndigheten.se)

Innovation Fund | Climate Action (europa.eu)