Vinnovas planeringsbidrag är ett bidrag på max 300 000 sek som ger möjlighet för SME-bolag att söka bidrag för att stärka ansökan till bl.a. Eurostars, EIC samt Innovationsfonden. Planeringsprojektet ska syfta till att stärka förutsättningarna för konkurrenskraftiga ansökningar med svenskt deltagande i internationella utlysningar. Bidraget ges till projekt inom Vinnovas utpekade områden hållbar industri, hållbara samhällen, hållbar precisionshälsa, hållbara matsystem och hållbar mobilitet.

Aktiviteter det går att söka finansiering för 

Godkända projektaktiviteter inom ramen för den här utlysningen är exempelvis: 

  • Aktiviteter för att stärka konsortiets sammansättning och samverkan, såsom möten och diskussioner med tänkbara internationella parter.
  • Utveckla en projektidé, skriva och skicka in en ansökan till den identifierade internationella utlysningen. Externa konsulter, vars uppgift är att skriva och utforma själva ansökan, kan finansieras med maximalt 75 000 kr. Vid anlitande av extern expertis är det viktigt att beskriva deras kompetens och tidigare erfarenhet inom området.
  • Utveckling av den vetenskapliga eller tekniska basen för projektet genom att exempelvis utföra pilot- eller ”proof of concept”-studier. Det är viktigt att förklara varför detta krävs för en framgångsrik ansökan eller om den internationella utlysningen specifikt efterfrågar detta.
  • Aktiviteter för att stärka affärsmässigheten, inklusive genomförande av IPR-analyser, användarintervjuer eller framtagande av en första affärsplan. Det är viktigt att motivera varför dessa åtgärder behövs för en framgångsrik ansökan eller om den internationella utlysningen specifikt kräver dem. 

Läs mer om bidraget på Vinnovas hemsida

Rådgivarna på EUSME hjälper er gärna att gå igenom er projektidé och bedömningskriterier för att identifiera områden som behöver stärkas. Du är också välkommen till våra skrivarstugor där vi går igenom ansökan och ger generella tips för att stärka ansökningar