Jobbar du med innovativa lösningar för minskning av växthusgasutsläpp och vill söka finansiering via Innovationsfonden? Missa inte vårt halvdagsseminarium den 17 maj! Här får du information om programmet och vilket stöd du kan få av EU SME Support i din ansökan.

Innovationsfonden är ett av världens största finansieringsprogram för demonstration av innovativ teknik som bidrar till att minska växthusgasutsläppen.

Vad krävs för att söka innovationsfonden?

Seminariet vänder sig till dig som står i begrepp att söka till innovationsfonden eller vill veta vad som krävs för att söka längre fram. Även du som arbetar med att stötta och ge råd till små- och medelstora företag är välkommen.

– På seminariet berättar vi om innovationsfonden, vilket stöd du som SME kan få av EU SME Support., säger Andreas Englund, rådgivare för EU SME Support från IVL Svenska Miljöinstitutet.

Sammanfattning av programmet:

9:00-11:00
Dag Agnvall, Energimyndigheten ger en kort introduktion till Innovationsfonden och dess roll i innovationssystemet. Andreas Englund berättar om förutsättningarna för ansökan och vilket stöd du kan få av EU SME Support. Dessutom kommer Carolina Donnerin, RISE, att tipsa om alternativa finansieringsmöjligheter till Innovationsfonden.

11:10-12:00
Efter en kort paus på tio minuter kommer en fördjupningsdel där du också får möjlighet att ställa frågor och jobba med olika frågeställningar.

Du kan välja att delta endast på den inledande delen eller om du vill delta på hela seminariet.

Seminariet sker online via Teams.

Läs mer och anmäl dig här