EU SME Support hjälper innovativa, små och medelstora företag (SME) med internationella ambitioner att söka EU-finansiering. Kostnadsfri expertrådgivning och snabb respons.

EU-finansiering för SME:er –
programmen bakom

Finansiering från tre större program

EU SME Support arbetar på uppdrag av Vinnova och Tillväxtverket. Målet är att fler innovativa små och medelstora företag (SME) med internationella ambitioner ska få finansiering från EU:s ramprogram för forskning och innovation, samt det internationella nätverket Eureka, vilket syftar till att stärka den europeiska industrins konkurrenskraft.

Är ditt projekt innovativt, unikt, skalbart och har internationell potential?

Välkommen att kontakta oss på EU SME Support. Vi stöttar små och medelstora svenska företag i att söka finansiering från främst dessa program:

Inom Eurostars kan små och medelstora företag söka finansiering för utveckling av marknadsnära processer, produkter och tjänster i internationella projekt. Eurostars ger tillgång till internationell kunskap, samarbeten och möjligheter att testa nya marknader.

Fakta Eurostars

 • Högst beviljandegrad av programmen, cirka 20 procent.
 • Projektfokus: likt EIC Accelerator, men med större fokus på samarbete inom konsortiet och möjlighet att börja på en tidigare nivå.
 • Projekttid: högst 3 år.
 • Projektpartner: minst 2 partner från 2 Eureka-länder krävs. Konsortiet måste vara välbalanserat, enskild deltagare eller enskilt land kan inte få mer än 75 procent av budgeten. Partner (en eller flera) kan vara andra SME, större företag, forskningsinstitut eller universitet – men ett SME måste vara projektledare.
 • Kostnadstäckning: 50 procent av ett SME:s budget.
 • Projektbudget: upp till 5 miljoner euro fördelat på alla partner, den svenska delen av projektet kan som mest få 5 miljoner kronor i bidrag.
 • Marknadsintroduktion: innovationen ska vara ute på marknaden inom 2 år efter projektets slut. För utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter gäller att kliniska försök ska vara inledda inom 2 år efter projektets slut.
 • Antal ansökningsomgångar per år: 2.
 • Ansökan görs via webbformulär.
 • Svar på ansökan: inom 3,5 månader, pengarna utbetalas inom 7 månader.

För att söka medel från EU:s SME-instrument bör ditt företag vara kunskapsintensivt och högteknologiskt. Ambitionerna ska vara internationella och siktet inställt på innovationer av produkter, processer eller tjänster som kan revolutionera branscher och skapa positiv förändring med koppling till FN:s globala mål.

EIC Accelerator (tidigare SME Instrument 2)

 • Finansiering ges för avancerade prototyper, tester, piloter, uppskalning, miniatyrisering och applikationsutveckling.
 • Projektfokus: utveckling och marknadsintroduktion. En genomförbarhetsstudie med bla en ”freedom to operate” (FTO) ska redan vara genomförd. Utfall från projektet ska vara en ny produkt, process eller tjänst som är redo att möta konkurrensen på marknaden, en innovativ affärsplan med en detaljerad strategi för kommersialisering samt en finansieringsplan med hänsyn till lansering.
 • Projekttid: 1-2 år (längre om motiverat).
 • Kostnadstäckning: bidragsdelen är vanligen 0,5-2,5 miljoner euro, upp till 70 procent av projektkostnaden. (TRL 6-8)
 • Möjlighet till att få aktiekapital upp till 15 miljoner euro med EU kommissionen som delägare (TRL 8)
 • Ansökan får vara högst 30 sidor, plus bilaga utan sidokrav.
 • Ett pitch-presentation i pdf med ca 10 slides ska vara med. Pitchen ska vara på högst 10 minuter. Se länk här bredvid för pitchmall.
 • Ett enskilt SME kan ansöka.
 • Antal ansökningsomgångar per år: 4.
 • Svar på ansökan: inom 2-4 månader, pengarna utbetalas inom 6 månader.

Programmet Fast Track to Innovation (FTI) syftar till att accelerera marknadsintroduktionen av innovationer såsom nya produkter, processer, tjänster och affärsmodeller.

Fakta FTI

 • Finansiering ges till tester, demonstrationer, piloter och valideringar samt för att fokusera på go-to-market-strategier (vem ska sälja, hur och när?).
 • Projektfokus: att konsortiet tar en banbrytande innovation ut på marknaden.
 • Projektpartner: projektet ska drivas av ett konsortium på 3-5 organisationer, där minst 60 procent måste vara industripartner (SME eller större företag). Partner måste också komma från minst 3 olika medlemsländer i EU eller så kallade associated countries.
 • Kostnadstäckning: bidragsdelen är vanligen upp till 3 miljoner euro, upp till 70 procents kostnadstäckning för ett SME:s budget.
 • Marknadsintroduktion: innovationen ska vara ute på marknaden inom 3 år efter projektstart.
 • Antal ansökningsomgångar per år: 3.
 • Ansökan får vara högst 30 sidor.
 • Svar på ansökan: inom 3 månader, pengarna utbetalas inom 6 månader.

Dags att söka – men när?

Programmen har utlysningar en eller flera gånger om året. Horizon 2020 ersätts med Horizon Europe 2021 och nya datum för cut-offs har inte kommit ut. EIC Accelerator och Eurostars kommer troligtvis att fortsätta och datum för cut-offs för dessa program kommer att komma ut här när de blir publika.

Eurostars

3 sept 2020

4 feb 2021
 
EIC Accelerator (SME-inst. fas 2)*

8 jan 2020

18 mar 2020

19 maj 2020

7 okt 2020

Fast track to innovation

19 feb 2020

9 jun 2020

27 okt 2020

 

* Från juni 2019 heter SME-instrumentets fas 2, EIC Accelerator Pilot, och erbjuder möjlighet till enbart
bidrag eller en blandad finansiering med både bidrag och investering i form av eget kapital.

Kontakta EU SME Support –
vi hör av oss inom 48 timmar

Önskar du stöd och råd kring EU-finansiering via SME-instrumentet, EIC Acceleratorn eller Eurostars? Har du fått avslag och vill förbättra din ansökan? Har du andra frågor som rör EU-projekt och forsknings- och innovationsfinansering? Välkommen att skicka din fråga till oss, vi hör av oss inom 48 timmar.

På uppdrag av Vinnova och tillväxtverket hjälper EU SME Support innovativa, små och medelstora företag (SME)
med internationella ambitioner att söka EU-finansiering. Kostnadsfri expertrådgivning och snabb respons.

© 2019 EU SME Support