EU SME Support hjälper innovativa, små och medelstora företag (SME) med internationella ambitioner att söka EU-finansiering. Kostnadsfri expertrådgivning och snabb respons.

EU-finansiering för SME:er –
programmen bakom

Finansiering från större program

EU SME Support arbetar på uppdrag av Vinnova och Tillväxtverket. Målet är att fler innovativa små och medelstora företag (SME) med internationella ambitioner ska få finansiering från EU:s ramprogram för forskning och innovation, samt det internationella nätverket Eureka, vilket syftar till att stärka den europeiska industrins konkurrenskraft.

Är ditt projekt innovativt, unikt, skalbart och har internationell potential?

Välkommen att kontakta oss på EU SME Support. Vi stöttar små och medelstora svenska företag i att söka finansiering från EIC och Eureka. Informationen är uppdaterad enligt Work programme EIC 2021. Informationen kommer att uppdateras efter hand som den blir tillgänglig.

Denna sida håller nu på att uppdateras

Inom Eurostars kan små och medelstora företag söka finansiering för utveckling av marknadsnära processer, produkter och tjänster i internationella projekt. Eurostars ger tillgång till internationell kunskap, samarbeten och möjligheter att testa nya marknader.

Fakta Eurostars

 • Högst beviljandegrad av programmen, cirka 20 procent.
 • Projektfokus: likt EIC Accelerator, men med större fokus på samarbete inom konsortiet och möjlighet att börja på en tidigare nivå.
 • Projekttid: högst 3 år.
 • Projektpartner: minst 2 partner från 2 Eureka-länder krävs. Konsortiet måste vara välbalanserat, enskild deltagare eller enskilt land kan inte få mer än 75 procent av budgeten. Partner (en eller flera) kan vara andra SME, större företag, forskningsinstitut eller universitet – men ett SME måste vara projektledare.
 • Kostnadstäckning: 50 procent av ett SME:s budget.
 • Projektbudget: upp till 5 miljoner euro fördelat på alla partner, den svenska delen av projektet kan som mest få 5 miljoner kronor i bidrag.
 • Marknadsintroduktion: innovationen ska vara ute på marknaden inom 2 år efter projektets slut. För utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter gäller att kliniska försök ska vara inledda inom 2 år efter projektets slut.
 • Antal ansökningsomgångar per år: 2.
 • Ansökan görs via webbformulär.
 • Svar på ansökan: inom 3,5 månader, pengarna utbetalas inom 7 månader.

EIC Accelerator Open – för kunskapsintensiva SME:er

För att söka medel från EU:s SME-instrument bör ditt företag vara kunskapsintensivt och högteknologiskt. Ambitionerna ska vara internationella och siktet inställt på innovationer av produkter, processer eller tjänster som kan revolutionera branscher och skapa positiv förändring med koppling till FN:s globala mål.

EIC Accelerator Open

 • Finansiering ges för avancerade prototyper, tester, piloter, uppskalning, miniatyrisering och applikationsutveckling.
 • Projektfokus: utveckling och marknadsintroduktion. En genomförbarhetsstudie med bla en ”freedom to operate” (FTO) ska redan vara genomförd. Utfall från projektet ska vara en ny produkt, process eller tjänst som är redo att möta konkurrensen på marknaden, en innovativ affärsplan med en detaljerad strategi för kommersialisering samt en finansieringsplan med hänsyn till lansering.
 • Projekttid: 1-2 år (längre om motiverat).
 • Kostnadstäckning: bidragsdelen är vanligen 0,5-2,5 miljoner euro, upp till 70 procent av projektkostnaden. (TRL start på TRL 5-6 upp till 8)
 • Möjlighet till att få aktiekapital upp till 15 miljoner euro med EU kommissionen som delägare (TRL 8)

Ansökningsprocess

Ansökningprocessen är uppdelad i två steg. Först ska man skicka in en föransökan som ska bli godkänd. Först då kan man få skicka in en fullständig ansökan. Föransökan kan skickas in när som helst på året och bedömningen tar ca 1 månad. De cut-off som nämns är de för de fulständiga ansökningarna.

Föransökan

 • 5 sidor summerande din ansökan som ska svara på frågor om din innovation, den potentiella marknaden och teamet
 • ett pitch deck på upp till 10 bilder i ett fast format
 • en länk till en video på upp till 3 minuter där kärnan av teamet ska motivera ansökan

Fullständig ansökan

 • Ansökan får vara högst 30 sidor, plus bilaga utan sidokrav.
 • Ett pitch-presentation i pdf med ca 10 slides ska vara med. Pitchen ska vara på högst 10 minuter. Se länk här bredvid för pitchmall.
 • Ett enskilt SME kan ansöka.
 • Antal ansökningsomgångar per år: 4.
 • Svar på ansökan: inom 2-4 månader, pengarna utbetalas inom 6 månader.

EIC Transition Open – för projekt som tidigare fått EIC Pathfinder

För att söka medel från EU:s SME-instrument bör ditt företag vara kunskapsintensivt och högteknologiskt. Ambitionerna ska vara internationella och siktet inställt på innovationer av produkter, processer eller tjänster som kan revolutionera branscher och skapa positiv förändring med koppling till FN:s globala mål.

EIC Transition Open

 • Projekt som fått finansiering från EIC Pathfinder, FET eller ERC Proof of Concept
 • Enskillt SME eller litet konsortium (2-5 partners) kan söka 
 • Kostnadstäckning: bidragsdelen är upp till 2,5 miljoner euro, upp till 100 procent av projektkostnaden. (TRL start på TRL 4 upp till 5/6)

Ansökningsprocess

 • En ansökan på upp till 25 sidor skickas in. Ni får besked inom 9 veckor efter cut-off.
 • Blir den accepterad blir ni kallade på intervju ca 13 veckor efter cut-off
 • Besked om finansiering inom 4 veckor efter intervju. En grant greement ska sedan signeras inom 6 månader efter cut-off.

Användbara länkar

EIC Pathfinder Open – för tidiga projekt med fantastiska möjligheter

Har du en vision om en framtida teknologi med en fantastisk marknad?

EIC Transition Open

 • Tidiga projekt
 • Ett samarbetsprojekt med ett konsortium minst 3 partners från olika länder kan söka
 • Kostnadstäckning: bidragsdelen är upp till 3 miljoner euro, upp till 100 procent av projektkostnaden. (TRL 1-4)

Ansökningsprocess

 • En ansökan på upp till 17 sidor skickas in. Ni får besked inom 5 veckor efter cut-off.
 • En grant greement ska sedan signeras inom 8 månader efter cut-off.

Användbara länkar

Dags att söka – men när?

Programmen har utlysningar en eller flera gånger om året. Horizon 2020 ersätts med Horizon Europe 2021 och nya datum för cut-offs har inte kommit ut. EIC Accelerator och Eurostars kommer troligtvis att fortsätta och datum för cut-offs för dessa program kommer att komma ut här när de blir publika.

Eurostars

september 2021

 

EIC Accelerator

9 juni 2021

6 oktober 2021

 

EIC Transition

22 september 2021

EIC Pathfinder

19 maj 2021

Kontakta EU SME Support –
vi hör av oss inom 48 timmar

Önskar du stöd och råd kring EU-finansiering via SME-instrumentet, EIC Acceleratorn eller Eurostars? Har du fått avslag och vill förbättra din ansökan? Har du andra frågor som rör EU-projekt och forsknings- och innovationsfinansering? Välkommen att skicka din fråga till oss, vi hör av oss inom 48 timmar.

På uppdrag av Vinnova och tillväxtverket hjälper EU SME Support innovativa, små och medelstora företag (SME)
med internationella ambitioner att söka EU-finansiering. Kostnadsfri expertrådgivning och snabb respons.

© 2019 EU SME Support