EU SME Support hjälper innovativa, små och medelstora företag (SME) med internationella ambitioner att söka EU-finansiering. Kostnadsfri expertrådgivning och snabb respons.

Det är vi som är
EU SME Support

Det är vi som är EU SME Support

Expertkompetens inom EU-finansiering

EU SME Support är ett projekt finansierat av Vinnova och Tillväxtverket, i syfte att få fler innovativa små och medelstora företag (SME) med internationella ambitioner att söka EU-finansiering. I projektet ingår Invest i Skåne, IVL Svenska Miljöinstitutet, LTU Business, RISE, SwedenBIO samt Uminova Innovation AB. I nätverket ingår även representanter från Enterprise Europe Network (EEN).

Våra representanter finns över hela landet. När du kontaktar oss slussas du till en lämplig kontaktperson. All information du delar med oss hanteras konfidentiellt.

Att ha ett initierat bollplank kan vara helt avgörande när du ska söka EU-finansiering. Genom EU SME Support får du kostnadsfri expertrådgivning. Din kontaktperson coachar dig längs vägen i ditt ansökningsarbete.

 
Våra kontaktpersoner

Adam Edström
Organisation: RISE
Stad/region: Kista

Andreas Englund
Organisation: IVL Svenska
Miljöinstitutet
Stad/region: Göteborg
Brinner extra för: Cleantech

Ann-Sofie Gyllenhaal
Organisation: LTU Business
Stad/region: Luleå

Björn Ursing
Organisation: SwedenBIO
Stad/region: Stockholm
Brinner extra för: Life science

Carolina Donnerin
Organisation: RISE
Stad/region: Stockholm

Craig W Phillips
Organisation: LTU Business
Stad/region: Luleå

Ebba Bolinder
Organisation: RISE
Stad/region: Stockholm 

Ervin Alic
Organisation: RISE
Stad/region: Kista

Håkan Sehlin
Organisation: Invest in Skåne Stad/region: Malmö

Jenny Goodwin
Organisation: RISE
Stad/region: Göteborg

Karl-Erik Johansson
Organisation: Uminova Innovation
Stad/region: Umeå

Marian Mikheil
Organisation: RISE
Stad/region: Göteborg 

Martina Wennesjö
Organisation: IVL Svenska
Miljöinstitutet
Stad/region: Stockholm

Marie-Claude Béland
Organisation: RISE
Stad/region: Stockholm

Max Maupoix
Organisation: RISE
Stad/region: Göteborg

Molly Rogstadius
Organisation: RISE
Stad/region: Göteborg

Nikolaos Xafenias
Organisation: RISE
Stad/region: Göteborg

Per Harrie
Organisation: IVL Svenska Miljöinstitutet
Stad/region: Göteborg
Brinner extra för: Cleantech

Per Lindquist
Organisation: RISE
Stad/region: Stockholm

Stefan Dahlhielm
Organisation: LTU Business
Stad/region: Luleå

Kontakta EU SME Support –
vi hör av oss inom 48 timmar

Önskar du stöd och råd kring EU-finansiering via SME-instrumentet, EIC Acceleratorn eller Eurostars? Har du fått avslag och vill förbättra din ansökan? Har du andra frågor som rör EU-projekt och forsknings- och innovationsfinansering? Välkommen att skicka din fråga till oss, vi hör av oss inom 48 timmar.

På uppdrag av Vinnova och tillväxtverket hjälper EU SME Support innovativa, små och medelstora företag (SME)
med internationella ambitioner att söka EU-finansiering. Kostnadsfri expertrådgivning och snabb respons.

© 2019 EU SME Support