EU SME Support hjälper innovativa, små och medelstora företag (SME) med internationella ambitioner att söka EU-finansiering. Kostnadsfri expertrådgivning och snabb respons.

EU SME Support partners

EU SME Support tillhandahålls av:

RISE – Koordinator

RISE Research Institutes of Sweden är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 800 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster.

Logotyp ALMI

ALMI Företagspartner

Almi Företagspartner erbjuder finansiering och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Det gäller såväl företag som är i startupfas som befintliga företag. Genom dotterbolaget Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential och en skalbar affärsidé.

Logo CIT

Chalmers industriteknik (CIT)

Stiftelsen Chalmers Industriteknik (CIT) arbetar med forskningsnära utvecklingsprojekt i samverkan med näringsliv, offentlig sektor och akademi/institut. Med ca 100 anställda, varav majoriteten med forskarutbildning, har man en stor erfarenhet av att delta i och leda offentligt finansierade forsknings- och innovationsprojekt, såväl nationellt som internationellt. CIT har en omfattande verksamhet och kompetens inom områdena energi, material, tillämpad AI och cirkulär ekonomi samt innovation- och projektledning.

IVL Svenska Miljöinstitutet

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett fristående och oberoende forskningsinstitut inom miljö och hållbarhet. Tillsammans med våra uppdragsgivare bygger vi ny kunskap och förståelse för hur vi skapar hållbarhet. Våra kärnvärden är trovärdighet, framsynthet och helhetsyn. Vår vision är ett hållbart samhälle. Vi driver på omställningen till det hållbara samhället genom att omvandla vetenskap till verklighet, miljöproblem till möjligheter och linjära processer till en cirkulär ekonomi.

LTU Business

LTU Business är ett affärsutvecklingsbolag med fyrtio medarbetare i Norr- och Västerbotten som hjälper kunder att utveckla innovationer, affärsstrategier och samarbeten genom ledande expertis, metoder och verktyg. Företagets tjänster används av företagare, samhällsledare, innovatörer, forskare och studenter som drivs av viljan att skapa en bättre framtid.

Uminova Innovation

Uminova Innovation i Umeå är en av Sveriges högst rankade inkubatorer. Sedan 2003 har vi gett affärsstöd till över 150 aktiebolag som tillsammans har mer än 600 anställda och omsätter närmare 850 miljoner. Vår region, en av Europas mest innovativa, lockar studenter, forskare, entreprenörer, talanger och investerare från alla världsdelar. Här finns många starka techbolag som löser stora samhällsproblem, och det kommer nya hela tiden. Vårt arbete för att förverkliga entreprenördrömmar riktar strålkastljuset mot norra Sverige som en urstark plats för innovationer och entreprenörskap.

Finansiärer och uppdragsgivare:

Kontakta EU SME Support –
vi hör av oss inom 48 timmar

Önskar du stöd och råd kring EU-finansiering via SME-instrumentet, EIC Acceleratorn eller Eurostars? Har du fått avslag och vill förbättra din ansökan? Har du andra frågor som rör EU-projekt och forsknings- och innovationsfinansering? Välkommen att skicka din fråga till oss, vi hör av oss inom 48 timmar.

På uppdrag av Vinnova, Tillväxtverket och Energimyndigheten hjälper EU SME Support innovativa, små och medelstora företag (SME)
med internationella ambitioner att söka EU-finansiering. Kostnadsfri expertrådgivning och snabb respons.

© 2024 EU SME Support