EU SME Support hjälper innovativa, små och medelstora företag (SME) med internationella ambitioner att söka EU-finansiering. Kostnadsfri expertrådgivning och snabb respons.

Kostnadsfri expertkompetens
inom EU-finansiering

Målet är mer EU-medel till Sverige

EU SME Support är en upphandlad tjänst på uppdrag av Vinnova, Tillväxtverket och Energimyndigheten. Målet är att fler svenska, små och medelstora företag (SME) ska söka finansiering från EU:s ramprogram för forskning och innovation samt det internationella nätverket Eureka, vilket syftar till att stärka den europeiska industrins konkurrenskraft.

Vårt fokus: små och medelstora företag

SME spelar en avgörande roll för Europas framtida välfärd. Det är bakgrunden till att det inom ramen för EU-programmen Horizon 2020 och Eurostars finns särskilda utlysningar för denna företagsgrupp.

Målgruppen för utlysningarna är:

  • Kunskapsintensiva, högteknologiska företag med tillväxt- och internationella ambitioner.
  • Innovativa verksamheter som kan revolutionera en bransch, är radikalt förbättrande och kan skapa förändring i stort.
  • SME, d.v.s. företag som sysselsätter färre än 250 personer och antingen har en årsomsättning som inte överstiger 50 miljoner euro, eller en årlig balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner euro.

Det här kan vi göra för dig

Från Luleå i norr till Malmö i söder – vi som jobbar inom EU SME Support finns över hela landet, har bred branschkompetens och stor erfarenhet av såväl affärscoachning som EU-ansökningar. Vi ger dig oberoende expertrådgivning och du får en kontaktperson som lotsar dig hela vägen.

Vi ger dig rådgivning kring hur du ska vässa din EU-ansökan, oavsett om du söker för första gången eller har fått avslag och vill söka igen. Du kan även delta i våra event, utbildningar och workshopar där du utvecklar din ansökan tillsammans med andra i samma situation. Alla våra tjänster är kostnadsfria. 

Flera av oss är även kopplade till Enterprise Europe Network (EEN), ett EU-finansierat projekt och affärsnätverk som ger stöd och service till små och medelstora företag. EENs viktigaste syfte är att ge stöd till små och medelstora företags möjligheter att nå ut på nya internationella marknader. I nätverket ingår cirka 600 organisationer i ett 60-tal länder. Tillväxtverket är huvudfinansiär för EEN i Sverige och koordinerar även verksamheten nationellt.

Tystnadsplikt är en självklarhet

Alla som arbetar inom EU SME Support har skrivit på ett sekretessavtal. Vi kan inte röja eller utnyttja någon information om affärs- eller driftförhållanden, verksamheter, kunder eller annat. Efter ditt medgivande sparas information om ditt företag, dess kontaktperson och vår interaktion i en databas, endast tillgänglig för medarbetare inom EU SME Support och EEN.

Vanliga frågor om Supporten

Kostnadsfria tjänster för att söka EU-finansiering – hur kan ni erbjuda det?

EU SME Support är ett projekt finansierat av Vinnova och Tillväxtverket. Målet är att fler svenska små och medelstora företag ska söka finansiering från EU.

Hur snabbt får jag svar när jag skickar en fråga till EU SME Support?

Vi återkommer inom 48 timmar. Vi kan inte alltid lösa uppgiften på den tiden, men du får en direktkontakt och någon som tar frågan vidare.

Kan ni på EU SME Support skriva min ansökan om EU-finansiering?

Vi kan ge synpunkter på skrivet material samt råd och tips inför att du själv ska skriva en ansökan om EU-finansiering, men vi skriver inte ansökan åt dig. Det finns konsulter som kan hjälpa till med att skriva. Väljer du att vända dig till en konsult är vårt råd att ta in offerter från ett flertal konsulter och noggrant fundera över villkoren, kostnaden och vilka tjänster du och ditt företag verkligen behöver hjälp med.

Organisationer som ingår i projektet EU SME Support

  • Almi företagspartner, Malmö
  • IVL Svenska Miljöinstitutet, Göteborg
  • LTU Business (Luleå Tekniska Universitet), Luleå
  • RISE (bland annat före detta Acreo Swedish ICT, Innventia och SP SverigesTekniska Forskningsinstitut, Swerea IVF), Göteborg, Kista, Stockholm
  • Uminova Innovation, Umeå.

Våra finansiärer och uppdragsgivare

Tillväxtverket

Tillväxtverket är en nationell myndighet med regional närvaro på nio orter. Genom att erbjuda kunskap, nätverk och finansiering arbetar Tillväxtverket för hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag i alla delar av Sverige. Det ger direkt nytta till företagen samt förutsättningar för företag och regioner att möta framtidens utmaningar.

Vinnova

Vinnova är en statlig myndighet under Näringsdepartementet, nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet inom det innovationspolitiska området. Dess uppgift är att bidra till hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation. Det görs främst genom bidrag till innovationsprojekt och forskning som behövs för att utveckla nya lösningar samt långsiktiga satsningar på starka forsknings- och innovationsmiljöer.

Energimyndigheten

Energimyndigheten tar fram nationella analyser och prognoser, och Sveriges officiella statistik på energiområdet. Förnybar energi, klimatinsatser, trygg energiförsörjning, grön teknik och smartare energianvändning är också del av myndighetens verksamhet. Energimyndigheten stöttar exempelvis forskning om framtidens fordon och bränslen, förnybara energikällor och smarta elnät. Energimyndigheten ger stöd till affärsutveckling och kommersialisering av innovationer och ny teknik, och ser till att goda lösningar kan exporteras. Myndigheten arbetar på uppdrag av regeringen och hör till Infrastrukturdepartementets ansvarsområde.

Energimyndighetens vision är ett hållbart energisystem som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.

Kontakta EU SME Support –
vi hör av oss inom 48 timmar

Önskar du stöd och råd kring EU-finansiering via SME-instrumentet, EIC Acceleratorn eller Eurostars? Har du andra frågor som rör EU-projekt och forsknings- och innovationsfinansering? Välkommen att skicka din fråga till oss, vi hör av oss inom 48 timmar.

På uppdrag av Vinnova, Tillväxtverket och Energimyndigheten hjälper EU SME Support innovativa, små och medelstora företag (SME)
med internationella ambitioner att söka EU-finansiering. Kostnadsfri expertrådgivning och snabb respons.

© 2024 EU SME Support