Den digitala skrivarstugan för Eurostars flyttar till den 22 september 13.00-16.00. Workshopen sker över Teams och är en värdefull möjlighet för att hjälpa er förbereda en vinnande Eurostars-ansökan. Du får information om ansökningsprocessen och tips på hur du lyckas med din ansökan. Det är också ett tillfälle för dig att ställa frågor.

Dagen innan, Den 21 september arrangerar Vinnova ett webbsänt informationsmöte om Eurostars 3 så det passar bra att ha skrivarstugan i anslutning till det. Vinnova har uppdaterat sina riktlinjer för Eurostars 3 så det är en bra rekommendation att kolla på deras informationsmöte inför skrivarstugan.

Du kan även titta på Eurostars guidelines på deras hemsida som förberedelse inför skrivarstugan: Eureka | Guidelines (eurekanetwork.org) Där finns även en inspelning från deras webinar for applicants.

Allra bäst är det om du även registrerar ert företag och projekt på Eurekas ”Project Management Platform” så att du har hunnit titta på frågorna till skrivarstugan.

En sammanfattning av Vinnovas uppdaterade riktlinjer för Eurostars 3:

Förutom att följa Vinnovas allmänna villkor för bidrag behöver de svenska projektparterna dessutom uppfylla följande villkor:

  • Företag ska vara registrerat som svenskt aktiebolag
  • Företag ska ha driftställe i Sverige
  • Verksamhet i projektet ska bedrivas vid det svenska driftstället och projektkostnaderna ska bäras av driftstället
  • Företag ska vara registrerat för arbetsgivaravgift
  • Företag ska ha lämnat in minst 2 årsredovisningar till Bolagsverket
  • Den senast registrerade årsredovisningen ska visa att nettoomsättning eller eget kapital motsvarar minst hälften av den sökta summan. Den/de sökande organisationerna ska kunna visa upp underlag på detta vid stängningsdagen då den finansiella kontrollen på projekten påbörjas direkt därefter. Vinnova kommer att kontakta de svenska sökanden som behöver komplettera sin ansökan med mer information/underlag.