Under 2024 har det tillkommit flera nyheter i EIC Accelerator-programmen som är bra att känna till. För att underlätta för dig att navigera i alla nyheter har vi sammanställt en artikelserie på Linkedin där vi delat upp nyheterna inom Short application samt områdena finansiering, IP-rättigheter, utvärdering och challenges för Full application. Den absolut största nyheten är införandet av Lump Sum, vilket innebär att projektet får fasta priser för respektive arbetspaket i stället för faktiska kostnader.

–      Lump sum har både fördelar och nackdelar för projektet. Rapporteringen blir enklare eftersom det inte behövs samma administrativa uppföljning ned på enskilda verifikat, men det blir en större utmaning att hålla nere kostnaderna eftersom denna klumpsumma ska täcka allt, säger Karl-Erik Johansson, Uminova och rådgivare på EU SME Support.

Exempel på andra nyheter du kan läsa om i artikelserien är en ny ansökningsportal för Short application, och vetorätt kring IP-rättigheter inom Full application. Du kan också söka som mest tre gånger till EIC Accelerator 2024-2027.

Följande artiklar kan du läsa på Linkedin:

Nyheter EIC Accelerator 2024 – Short application

Nyheter EIC Accelerator 2024 – Ansökan

Nyheter EIC Accelerator 2024 – Finansiering

Nyheter EIC Accelerator 2024 – Challenges

Nyheter EIC Accelerator 2024 – Utvärdering

Nyheter EIC Accelerator 2024 – IP-rättigheter

Få hjälp med din ansökan

Nästa deadline för Full application är den 3 oktober. Missa inte EU SME Supports skrivarstugor under våren: eusme.se/kalendarium
Behöver du hjälp med din ansökan eller har frågor är du vällkommen att kontakta vår helpdesk: eusme.se/kontakt.

EIC Accelerator är programmet för kunskapsintensiva bolag som vill nå ut med ambitiösa disruptiva innovationer med hög risk. Innovationen skall vara baserad på forskning alternativt teknisk utveckling som möjliggör en unik produkt, process eller tjänst som är kommersiellt skalbar tex genom IP strategi. Visionen skall vara att revolutionera branscher, accelerera ambitiös internationell tillväxt och samtidigt skapa positiv förändring för EU tex med koppling till FN:s globala mål. Läs mer