Innovationsfonden planerar för ökade finansieringsmöjligheter för fler projekt och branscher under 2024. Tre nivåer för utvecklingsprojekt, en gemensam deadline under året och två nya branscher är några av de planerade förändringarna. Utlysningarna med slutliga villkor planeras att öppna den 23 november 2023.

Tre nivåer och pilotprojekt

EU:s innovationsfond planerar att öppna en ny omgång av utlysningar den 23 november 2023, med deadline den 9 april 2024. I den nya omgången av utlysningar kan småmellanstora och stora utvecklingsprojekt och demonstrationer ansöka om ekonomiskt stöd med upp till 60% av stödberättigade projektkostnader. Som tidigare år planeras den tematiska inriktningen att vara energiintensiv industri, förnybar energi, energilagring och koldioxidinfångning, användning och lagring.

– I år planeras även riktade utlysningar till pilotprojekt samt till tillverkning av klimatrelaterade produkter. Nytt för i år är också att fonden planerar att öppna för ansökningar från branscherna sjöfart och flyg, säger Dag Agnvall, Energimyndigheten.

Auktioner för vätgasförsörjning

För att stimulera den europeiska försörjningskedjan för vätgas, planeras även en auktion för producenter av förnybar vätgas.  Auktionen planeras öppna den 23 november och vara öppen för bud i ca. 3 månader med planerad deadline 8 februari.

– Framgångsrika bud planeras att erbjudas en möjlighet att få driftstöd för produktionen av vätgas under ca. 10 år, säger Ida Muz, Energimyndigheten.

Tanken är fonden framöver kommer att öppna för ansökningar och budgivning i november varje år till och med 2030.

– Det är extra roligt att se att hur framgångsrika svenska företag har varit i tidigare utlysningar. Efter de två tidigare omgångarna har projekt som genomförs i Sverige mottagit ca. 17% av avtalade medel från fonden, sägar Dag Agnvall.

Slutliga villkor för de planerade utlysningarna till utvecklingsprojekt och demonstrationer samt auktionen förväntas presenteras den 23 november 2023 på EU:s Funding & Tenders Portal (Funding & tenders (europa.eu).

Mer information

Lunchseminarium 16 november – EU SME Support/Energimyndigheten

Planerade informationswebinarier CINEA/DG Clima:

30 November – Auktion för vätgas

7 december –  Utvecklingsprojekt och demonstrationerKommissionens planerade utlysningsomgång 4 – 23 november 2023

Denna information är fortfarande TBC och uppdateras löpande. Slutliga villkor meddelas av kommissionen den 23 november. 

Budget utlysningsomgång 4:  Drygt 56 miljarder kronor.

Planerat upplägg för IF23 call (Utlysning för alla projekt öppnar 23 november 2023 med planerad deadline 9 april 2024):

  • general decarbonisation small-scale projects (projects with capital expenditure from 2 500 000 and not exceeding 20 000 000);
  • general decarbonisation medium-scale projects (projects with capital expenditure from EUR 20 000 000 and not exceeding EUR 100 000 000);
  • general decarbonisation large-scale projects (projects with capital expenditure from EUR 100 000 000);
  • clean-tech manufacturing (projects with capital expenditure from EUR 2 500 000);
  • pilot projects (projects with capital expenditure from EUR 2 500 000).

IF23 Auctions (competitive bidding), RNFBO hydrogen producers (Öppnar 23 november 2023, planerad deadline 8 februari 2024)

Project development assistance (PDA) support to increase project maturity, with a focus on financial maturity, from the European Investment Bank (EIB) without cost for projects. Enlarged scope to cover:

  • Open application process to EIB, first come first served basis, projects have to fall within the eligibility conditions of the Innovation Fund and be innovative;
  • Projects that are rejected for funding following the calls for proposals for regular grants (IF23) but scoring above thresholds on degree of innovation and scalability, while fulfilling the minimum requirements on GHG emission avoidance.