Fyra utlysningar har öppnat för ansökningar om stöd i EU:s Innovationsfond. Utlysningarna är öppna för ansökningar fram till den 16 mars 2023 och ansökan sker till EU-myndigheten CINEA. Utlysningarna riktar sig till projekt som bidrar inom områdena:

  • Innovativ tillförsel av förnybar energi, effektivisering inom energiintensiv industri, energilagring, koldioxidlagring och användning (CCUS) och ersättningsprodukter för kolintensiva produkter (exempelvis bränslen inom transport, då även flygbränslen och maritima bränslen);
  • Innovativa metoder som ersätter användning av fossila bränslen genom elektrifiering i industrin samt vätgasproduktion och vätgasanvändning i industrin;
  • Innovativ tillverkning av komponenter och slutliga produkter för exempelvis elektrolysörer och bränsleceller, tillförsel av förnybar energi, energilagring och värmepumpar;
  • Mellanstora pilotprojekt för att validera, testa och optimera tekniker som kan ge ett betydande innovativt genombrott för undvikande av växthusgaser.

Information och regler för respektive utlysning samt ansökningsportal finns här: Search Funding & Tenders (europa.eu)

Två digitala informationsdagar är planerade:

Den 29 november 2022 – genomgång av erfarenheter från tidigare utlysningar, statistik och ”best practice”;

Den 30 november 2022 – informationsdag beträffande de fyra utlysningarna

Anmälan till informationsdagarna sker här: Innovation Fund Info Days: Third call for large-scale projects (europa.eu)

Hjälp på vägen

Du som planerar att söka stöd från Innovationsfonden kan vända dig till oss på EU SME Support för kostnadsfri rådgivning och stöd med din ansökan. Vi kommer även att ha flera informationstillfällen framöver då du får möjlighet att få mer information, ställa frågor och träffa våra rådgivare. För personlig coaching eller frågor, välkommen att kontakta oss via vårt supportformulär.

Här kan du läsa mer om Innovationsfonden och våra övriga program.

Europeiska investeringsbanken erbjuder ett stöd, Ner300 Financial Advisory, för att utveckla projekts affärs- och finansieringsplaner. För projekt som antas i programmet erbjuds kostnadsfri rådgivning. Mer information kring stödet finns här: NER 300 financial advisory (eib.org)

Läs Energimyndighetens pressmeddelande om utlysningen