On du funderar på hur dina immateriella (IP)-rättigheter tas om hand i olika samverkansprojekt finns det nu en ny gratis tjänst – Horizon IP Scan – som ger dig stöd i IP-frågor.

Tjänsten tillhandahålls av EU-kommissionen och är särskilt utformad för att hjälpa europeiska nystartade företag och andra små och medelstora företag som deltar i EU-finansierade samarbets/forskningsprojekt att effektivt hantera och värdera immateriella rättigheter i samverkande R&I-insatser.

Särskilt fokus ligger på EU-finansierade projekt i Horizon 2020/Europe, till exempel EIC Pathfinder/Transition.

Vem kan söka?

  • Europeiska start-ups och SME-er som är i signeringsfasen i en utlysning inom Horizon eller som skrivit på inom en sexmånadersperiod.
  • SME-er uppmärksammade av Horizon Results Booster
  • SME-företag som hänvisats till Horizon IP Scan via EEN i samband med planerade samverkansprojekt. Upp till sex månader efter projektstart.

Mer information

Se klippet nedan eller i PDF ”Horizon IP Scan – helping SMEs manage and valorise intellectual property in R&I collaborations”. för snabb information.

All information om tjänsten kan du läsa på Horizon IP Scans hemsida