Över 1 300 deltagare från 40 länder deltar på detta årliga investerar-, partnering- och nätverksmöte med ett tydligt fokus på life science. Nu är dags att säkra din plats inför årets Nordic Life Science Day som arrangeras den 10-12 september på Malmömässan. EUSME Support kommer att vara på plats som utställare och deltagare. För mer information se www.nlsdays.com