Den 12 december 13:00-14:30 bjuder EU SME Support och Vinnova in till en informationsträff om programmen EIC Pathfinder och Transition inför 2023 års utlysningar. EIC Pathfinder och Transition är EUs program för banbrytande tvärvetenskapliga forskningsprojekt från idé till marknadsintroduktion.

Vi ställde ett antal frågor till Nikolaos Xafenias, programansvarig för EIC Pathfinder och Transition på EU SME Support, för att ge dig en liten teaser inför informationsträffen.

Varför ska ett SME söka EIC Pathfinder och Transition?

– För dig som jobbar med banbrytande innovationer i tidigt skede är EIC Pathfinder och Transition viktiga finansieringsverktyg för att höja innovationens teknologiska mognadsgrad och utveckla affärscase samt få tillgång till internationell, högteknologisk kompetens och nätverk. Programmet erbjuder ämnesspecifika (s.k. Challenges) utlysningar men även utlysningar som är öppna för alla teknologiska områden och lösningar. Det här är särskilt viktigt för företag som annars inte kunnat hitta finansiering från andra ämnesspecifika delar av EU-ramprogrammet.

Vad är det viktigaste att tänka på i sin ansökan?

– Kriterierna varierar mellan de olika delarna av programmet, men tar man Pathfinder Open som exempel så behöver man vara väldigt tydlig med varför projektidén är ambitiös, högrisk/högvinst och tvärdisciplinär. Det är vetenskapliga genombrott med potential att förändra våra liv vi pratar om här och det är ”excellens”-kriterium som är viktigast i utvärderingen. För Transition är utvecklingen av både den nya tekniken och affärscaset viktigt. Här ska man bevisa att man tänker affärsmässigt, har bra marknadskännedom och att man har en övertygande go-to-market strategi. Du ska också ha ett kunnigt team som kan dra innovationen till marknaden. En annan grej som många missar, som gör att många EIC Transition-ansökningar faller redan vid första granskningen, är att man måste ha resultat från godkända projekt kopplat till ansökan samt att man ska följa kraven för konsortiumuppbyggnad.

Vilket stöd kan företaget få av EU SME Support?

– Med vår erfarenhet och kompetens inom både EU-ansökningar och EU-projekt samt affärscoaching kan vi erbjuda stöd under hela resan! Stödet under idé- och ansökningsfasen består av bl.a. identifiering av relevanta EU-program och utlysningar som passar idén, förklaring av finansieringsvillkoren, feedback på ansökan och stöd vid registrering av ansökan i ansökningsportalerna. För EIC Transition och Accelerator anordnar vi även pitch-workshops där vi förbereder företaget inför face-2-face intervjun med EIC Juryn.

Vad kommer deltagarna få med sig efter seminariet?

– Deltagarna kommer att få råd och bättre förståelse för om programmet passar dem samt vad som krävs, tips och råd för en framgångsrik ansökan. Vi kommer även att gå igenom de viktigaste förändringarna av kommande jämfört med förra arbetsprogrammet (regelverk, kriterier, deadlines m m) och dra lärdomar av tidigare utlysningar.

Läs mer om informationsmötet och lägg till det i din kalender!

Här kan du läsa mer om EIC Pathfinder och Transition och alla våra övriga program