Vid cut-off 19 maj och 7 oktober kommer EIC Accelerator att arbeta extra för att gynna kvinnliga Vd:ar. Projekt som drivs av företag med kvinnlig VD kommer att utgöra minst 25% av de som blir kallade till intervju. I en första omgång behandlas alla ansökningar lika. Om andelen företag som leds av en kvinna är under 25%, kommer ansökningar som leds av en kvinnlig VD och är över gränsvärdet, att bjudas in tills det att 25% uppnås. Det kommer alltså att bjudas in fler projekt om inte 25% uppnås i första gången.

För mer information se dokument om utlysningarna på sidan 61.