Välkommen till vår intervjuserie där du får lära känna EU SME Supports rådgivare och medarbetare lite närmare. Utöver våra duktiga experter och rådgivare jobbar vi nära våra beställlare och finansiärer Vinnova, Tillväxtverket och Energimyndigheten. Därför blir Kim Silvasti, Vinnova, vår nästa EU SME Support-medarbetare att få lära känna lite närmare.  En person med stort engagemang i sociala frågor och som brinner för internationell samverkan och nätverkande. I EU SME Support deltar han som beställare ansvarig för Eurostars-programmet.

1. Berätta kort om din bakgrund

Jag har en brokig bakgrund där jag varit allt från säkerhetsofficer och rökdykare ombord på fartyg till att jag arbetat flera år i sociala projekt. Till exempel har jag jobbat ideellt som ambassadör för en marknadsföringskampanj för Läkare utan gränser. Innan jag kom till Vinnova har jag bland annat varit försäljningsansvarig på DN och därefter drev jag ett innovationsnätverk där fokus var öppet kunskapsutbyte mellan organisationer. Sista stoppet innan jag kom till Vinnova var Business Sweden.

2. Vad är din roll i egenskap av representant för Vinnova i EU SME Support?

Jag representerar Vinnova i EU SME Support som ansvarig för Eureka Eurostarsprogrammet. På Vinnova är jag även ansvarig för det internationella arbetet med Korea.

3. Vilken roll har EU SME Support i Vinnovas arbete utifrån ditt perspektiv?

Helt avgörande, fantastisk möjlighet för intresserade och deltagande bolag att få stöd inför sina ansökningar och under projekt. Utöver det en utmärkt sammanhållande kanal för kommunikation kring våra insatser.

4. Vad är ditt viktigaste råd till företag som söker EU-finansiering?

Gör en ordentlig marknadsanalys. Innan du utvecklar en ny produkt-marknadskombination med en internationell partner är det viktigt att ha en djupare förståelse för affärsmiljön (inklusive de finansiella, juridiska, marknadsmässiga och kulturella aspekterna) på de marknader du vill rikta in dig på. Identifiera och bedöm viktiga lokala tekniska och marknadsmässiga förutsättningar på den lokala marknaden som kan gynna eller hindra en effektiv implementering och lansering av din innovation.

Hitta er partner som ni vill utveckla er produkt, tjänst eller service tillsammans med. Var ute i god tid med att göra ansökan och förbereda avtal mellan parter. Ta hjälp av EU SME support! 😊

Vinnovas hemsida

Om Eurostars

Kontakta EU SME Support