Ryktet säger att det är svårt att få EIC Accelerator ansökningar beviljade om man är ett listat företag. Frågan är om det stämmer. Vid en rundringning till noterade företag som blivit beviljade finansiering gav ett entydigt svar. Det går visst. Vad mer finns det att berätta? Frågan är om dessa företagen fick försvara att de inte kunde ta in finansiering via börsen. De som fått varit på intervju och fått finansiering gav samma svar, att det inte varit en fråga. Så om ni är ett noterat företag så är det bara att söka på!

I och med det nya programmet EIC Accelerator kommer en större tyngd läggas på att företaget inte ska vara något som kallas ”bankable”. Det betyder att projektet ska inte vara möjligt att finansiera på annat sätt än genom EU-bidrag, t ex genom nyemission el dyl. I Sverige har vi en mycket speciell situation där ett litet företag kan vara noterat på en publik handelsplats t ex First North eller Spotlight Market. I övriga Europa är ett noterat företag ganska stort och har i princip alltid försäljning. Situationen med publika utvecklingsföretag är speciell. Med en referensram från andra länder inom EU kan man lätt förledas att tro att det skulle vara lätta att ta in kapital via aktieägarna om man är noterat. Detta har föranlett många noterade företag att tro att det är svårt att få finansiering genom bla EIC Accelerator.

Vi har inte hittat något publikt företag som fått finansiering under EIC Accelerator, men under det förra programmet var det ingen nackdel att vara publikt. Enligt ett företag som fick finansiering kunde det vara t o m vara en fördel för att man har lätt att göra en genomlysning och alla papper är i ordning.