En vanlig fråga till oss är om man finansiera de resterande 30 % (50 % för Eurostars) med egen tid?

Svaret är Nej. Man får bara ersättning för de faktiska kostnader man haft och kan styrka. Personalkostnad redovisas utifrån antal timmar man lagt på projektet. Timkostnaden beräknas med årslön+sociala kostnader delat med 1720 timmar (Standardårsarbetstid enligt EU). På detta läggs 25 % för indirekta kostnader för att täcka lokal, telefon, etc. Av detta får man 70 %. Totalt blir det då 87,5 % av den faktiska kostnaden. 

Om man söker det nya EIC accelerator med blended finance så kan delar av ägarkapitalet användas till medfinansieringen. Här gäller dock speciella regler med TRL-nivåer. Kontakta oss gärna för mer information.