Ongoing

Innovationsfonden – Mindre projekt stänger augusti 2022

EU:s innovationsfond är ett av världens största finansieringsprogram för demonstration av innovativ teknik som bidrar till att minska växthusgasutsläpp. Fonden syftar till att stödja projekt som demonstrerar mycket innovativa tekniker, […]

Deadline EIC Transition Open & Challenges andra omgången

EIC Transition funds innovation activities that go beyond the experimental proof of principle in laboratory to support both: the maturation and validation of your novel technology in the lab and in […]