Hela dagen

EIC Accelerator cut-off Final Application

3-stegs ansökan, Short application öppen kontinuerligt, Final application se deadline. Sista steget inbjuden till pitch och intervju. EUSME stöttar hela ansökningsprocessen - se kalender för workshops och/eller kontakta oss här!