EU SME Support hjälper innovativa, små och medelstora företag (SME) med internationella ambitioner att söka EU-finansiering. Kostnadsfri expertrådgivning och snabb respons.
Villkor för EU-finansiering till
små och medelstora företag
Villkor för EU-finansiering till små och medelstora företag

Vad kan ditt företag göra för framtidens EU?

Små och medelstora företag (SME) spelar en avgörande roll för EU:s framtida välfärd, ekonomi, tillväxt och arbetstillfällen. Det är bakgrunden till EU:s satsning på program särskilt riktade till SME:er. Om ditt företag har en idé som är unik, skalbar och har internationell potential finns spännande möjligheter att söka finansiering för innovativa projekt. Finansieringen är mycket fördelaktig, med 50-70 procents kostnadstäckning för er som företag, utan anspråk på ägarandelar. Du kan ansöka om 0,5-3 miljoner euro för projekt som varar 6-30 månader.

Är ditt företag ett SME?

För att kunna söka EU-finansiering ska ditt företag klassas som ett SME enligt direktiv från EU. Det ska sysselsätta högst 250 personer. årsomsättningen bör vara under 50 miljoner euro och den årliga balansomslutningen bör ej överstiga 43 miljoner euro.

Checklista: passar ditt företag och projekt för EU-finansiering?

  • Idén är unik och har innovationshöjd – har ni gjort en konkurrensanalys, utanför Sveriges gränser, och kommit fram till att ert sätt att leverera kundvärde på är unikt, innovativt och nytt?
  • Idén är internationellt skalbar – är det en produkt/tjänst/metod som på sikt kan säljas i stor skala utanför Sverige?
  • Kundintresse finns och ni har etablerade kontakter med befintliga eller potentiella kunder. Detta kan redovisas i en ansökan exempelvis med flera letters-of-intent eller avsiktsförklaringar.
  • Företaget har trovärdighet och kapacitet att bedriva ett innovationsprojekt i miljonstorlek – i utvärderingen av er ansökan bedöms om er organisation kan genomföra ett framgångsrikt projekt? Kommer ni att kunna skala upp verksamheten?
  • Ni har tid och kunskap för att skriva en bra ansökan – ni behöver lägga tillräckligt mycket tid på detta samt ha förmågan att beskriva er idé och ert företag på ett vinnande sätt.

Kostnadsfri expertrådgivning via EU SME Support

Vi hjälper dig med det mesta när du skriver en ansökan om EU-finansiering. Vi håller utbildningar i hur vinnande ansökningar bör formuleras och ger feedback längs vägen. Vi guidar dig i det administrativa arbetet och kan träna dig för en riktigt bra pitch, om du får en inbjudan till det. Allt vårt stöd är kostnadsfritt och du får en egen kontaktperson med expertkunskap inom EU-ansökningar. Välkommen att boka in ett möte med oss.

När EU-finansiering inte är aktuellt för ditt projekt

Tips på aktörer med andra möjligheter:

  Almi
Finansiering och affärsutveckling för växande företag.
  Enterprise Europe Network (EEN)
Stöd till små och medelstora företag för att nå ut på nya internationella marknader.
  Företagarna
Branchorganisation för små och medelstora företag.
  Tillväxtverket
Arbetar för hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag i alla delar av Sverige.
  Verksamt.se
Information och e-tjänster för dig som ska starta eller driver företag.
 Vinnova
Sveriges innovationsmyndighet.

Kontakta EU SME Support –
vi hör av oss inom 48 timmar

Önskar du stöd och råd kring EU-finansiering via SME-instrumentet, EIC Acceleratorn eller Eurostars? Har du fått avslag och vill förbättra din ansökan? Har du andra frågor som rör EU-projekt och forsknings- och innovationsfinansering? Välkommen att skicka din fråga till oss, vi hör av oss inom 48 timmar.

På uppdrag av Vinnova, Tillväxtverket och Energimyndigheten hjälper EU SME Support innovativa, små och medelstora företag (SME)
med internationella ambitioner att söka EU-finansiering. Kostnadsfri expertrådgivning och snabb respons.

© 2024 EU SME Support