EU SME Support hjälper innovativa, små och medelstora företag (SME) med internationella ambitioner att söka EU-finansiering. Kostnadsfri expertrådgivning och snabb respons.

Redo att söka EU-finansiering?
Hos oss får du kostnadsfri expertrådgivning

Hur stärker ditt företag Europa?

Små och medelstora företag (SME) spelar en avgörande roll för EU:s framtida välfärd, ekonomi, tillväxt och arbetstillfällen. Det är bakgrunden till EU:s satsning på program särskilt riktade till SME:er. Att kunna motivera hur ditt företag och projekt bidrar till att stärka Europa är en viktig nyckel till en framgångsrik ansökan om EU-finansiering.

Mallar visar vägen

Kvalitetskraven på din ansökan, företaget bakom, projektupplägget och innovationens potential är höga. Var beredd att lägga ner mycket tid på din ansökan. För varje program finns mallar som beskriver vilka områden du ska täcka in, guider som ger tips, tricks och verktyg att använda samt utvärderingsdokument som visar hur varje del utvärderas.

EU SME Support: vi coachar dig hela vägen

EU SME Support arbetar på uppdrag av Vinnova, Tillväxtverket och Energimyndigheten. Vårt mål är att fler svenska små- och medelstora företag (SME) ska få del av de pengar som satsats i EU:s program särskilt riktade till SME:er. Genom oss får du en egen kontaktperson som lotsar dig hela vägen. Vi går igenom möjligheterna till EU-finansiering, hjälper dig att formulera projektidén, analyserar behoven, matchar finansieringsmöjligheter och ger feedback när du skriver din ansökan. Vi arrangerar även utbildningar, workshopar och andra aktiviteter. Våra tjänster är helt kostnadsfria.

Tips inför din ansökan

  • Var ute i god tid, en ansökan tar lång tid att skriva.
  • Viktigt att du uttrycker dig klart och tydligt på engelska.
  • Be andra än kollegor att läsa din ansökan, den ska vara enkel att förstå.
  • Redovisa affärsmöjligheten, likaså konkurrenter och konkurrerande lösningar.
  • Beskriv hur projektet gynnar Europa, tänk på att det handlar om gemensamma medel.
  • Var noga med att beskriva er strategi kring intellektuella rättigheter (IP).
  • Varför ni, varför nu?

Tips om du tänker anlita en konsult

När interna resurser saknas för att skriva en EU-ansökan finns möjlighet att anlita konsulter för ändamålet. Dessa har ofta lång erfarenhet av EU-ansökningar, och insikt i vad somär viktigt.

  • Var noga med att konsulten uppfyller era specifika behov och att avtalet mellan er och konsulten tar alla eventualiteter i beaktning.
  • Ta gärna kontakt med flera konsulter och begär in offerter för att hitta någon som passar just er och ert projekt.

Användbara länkar

Access 4 SMEs
EASME (Executive Agency for SMEs)
Eurostars
EIC (Enhanced European Innovation Council)
IPR helpdesk
Funding, Tenders, European
Commission
Bli granskare
IP SME Corner

Dags att söka – men när?

Programmen har utlysningar en eller flera gånger om året

EIC Accelerator

3-stegs ansökan – Short application öppet kontinuerligt, Full application – se deadline. Sista steg inbjudan till intervju/pitch

11 jan 2023 (Open)

22 mars 2023 (Open & Challenges)

7 juni 2023 (Open & Challenges)

19 okt 2023 (Open & Challenges)

EIC Transition

12 apr 2023 (Open & Challenges)

27 sep 2023 (Open & Challenges)

EIC Pathfinder

7 mars 2023 (Open)

18 okt 2023 (Challenges)

Eurostars

Våren 2023 – Svenska parter deltar utan finansiering från Vinnova som ej allokerat nationell budget för denna deadline.

Våren 2023 – Svenska parter deltar utan finansiering från Vinnova som ej allokerat nationell budget för denna deadline. 

14 sep 2023

Innovationsfonden

16 mar 2023 (large-scale)

Sep 2023 (TBC)

Kontakta EU SME Support –
vi hör av oss inom 48 timmar

Önskar du stöd och råd kring EU-finansiering via SME-instrumentet, EIC Acceleratorn eller Eurostars? Har du fått avslag och vill förbättra din ansökan? Har du andra frågor som rör EU-projekt och forsknings- och innovationsfinansering? Välkommen att skicka din fråga till oss, vi hör av oss inom 48 timmar.

På uppdrag av Vinnova, Tillväxtverket och Energimyndigheten hjälper EU SME Support innovativa, små och medelstora företag (SME)
med internationella ambitioner att söka EU-finansiering. Kostnadsfri expertrådgivning och snabb respons.

© 2024 EU SME Support

Integritetsinställningscenter

Necessary Cookies

__cfduid, gdpr[allowed_cookies], gdpr[consent_cookies]

Advertising

Analytics

Other