Om ni är ett innovativt SME med ambition att utveckla en ny innovativ kombination av produkt och marknad (även process eller service) med en strategisk partner utanför Europa, kan ni få EUR 600.000 av INNOWWIDE.

INNOWWIDE är en Coordination and Support Action (CSA) finansierad av Horizon2020. SMEer som vill komma sats på en marknad utanför Europa samarbetar med ett lokalt företag kan få finansiering som ett Viability Assessment Projects (VAPs). Bidraget är en fast summa på EUR 60.000 och få vara maximalt 70% av projektet, dvs den totala projektbudgeten ska vara minst EUR 86.000. Läs mer på https://innowwide.eu/