EU SME Support hjälper innovativa, små och medelstora företag (SME) med internationella ambitioner att söka EU-finansiering. Kostnadsfri expertrådgivning och snabb respons.

Kostnadsfritt stöd inom EU-finansiering till SME-coacher

Arbetar du med att stötta små och medelstora företag med deras affärsutveckling och innovation? Vill du veta mer om EUs finansieringsprogram för att kunna vägleda innovativa företag till lyckad finansiering?  Välkommen till oss på EU SME Support.  

Detta erbjudande vänder sig till dig som till exempel arbetar med coachning för en organisation eller nätverk som t.ex. inkubatorer, science parks, Vinnovas strategiska innovationsprogram (SIP), kluster- och  regionnätverk eller som på andra sätt stöttar små och medelstora företag.  Våra tjänster är helt kostnadsfria.

Vad EU SME Support kan göra för dig

Vi förser dig med kompetens och information kring hur era bolag kan få hjälp med att ansöka om och driva EU-finansierade innovationsprojekt. Genom oss får din organisation hjälp med att identifiera företagens möjligheter till EU-finansiering och vi kan även tillsammans med er sätta upp workshopar, utbildningar eller andra event. 

Erbjudande 

Från EU SME Support kan du bland annat få:

  • Information om olika program och vad som krävs av företagen att söka
  • Uppdateringar om ändringar av EU:s program och finansiering
  • Hjälp med workshops om projektfinansiering
  • Hjälp att sätta upp pitch-träning inför intervju till EIC Accelerator

EU SME Support arbetar på uppdrag av Vinnova, Tillväxtverket och Energimyngiheten för att fler svenska SME ska få del av EU-medel från EU:s ramprogram för forskning och innovation. EU SME Supports representanter finns över hela Sverige, har bred branschkompetens och erfarenhet av affärscoachning och EU-ansökningar.

Kontakta oss

För att komma i kontakt med oss för att sätta upp en digital eller fysisk workshop, eller om du vill veta mer, skicka ett email till Nora Fischer på [email protected].

För en sammafattning av våra erbjudanden till coacher vid inkubatorer och science parks se denna pdf

Kontakta EU SME Support –
vi hör av oss inom 48 timmar

Önskar du stöd och råd kring EU-finansiering via SME-instrumentet, EIC Acceleratorn eller Eurostars? Har du fått avslag och vill förbättra din ansökan? Har du andra frågor som rör EU-projekt och forsknings- och innovationsfinansering? Välkommen att skicka din fråga till oss, vi hör av oss inom 48 timmar.

På uppdrag av Vinnova, Tillväxtverket och Energimyndigheten hjälper EU SME Support innovativa, små och medelstora företag (SME)
med internationella ambitioner att söka EU-finansiering. Kostnadsfri expertrådgivning och snabb respons.

© 2024 EU SME Support