EU SME Support hjälper innovativa, små och medelstora företag (SME) med internationella ambitioner att söka EU-finansiering. Kostnadsfri expertrådgivning och snabb respons.

Vi ger kostnadsfritt stöd inom 
EU-finansiering och stöd till inkubatorer

Våra tjänster: kostnadsfritt stöd inom EU-finansiering

Vad EU SME Support kan göra för dig

Arbetar du vid en inkubator eller science park och vill veta mer om EU:s finansieringsprogram för små- och medelstora företag (SME)? Vill ni kunna ge vägledning om finansiering från EU till innovativa företag? Välkommen till oss på EU SME Support.

Vi arbetar på Vinnovas och Tillväxtverkets uppdrag för att fler svenska SME ska få del av EU-medel från EU:s ramprogram för forskning och innovation. Genom oss får företaget en egen kontaktperson som kan hjälpa till hela vägen, från ansökan till rapportering. Vi går igenom företagets möjligheter till EU-finansiering och ger feedback när de formulerar en ansökan. Vi kan även tillsammans med er sätta upp workshopar, utbildningar eller andra event. Våra tjänster är helt kostnadsfria.

Erbjudande till medlemmar i SISP

EU SME Supports representanter finns över hela Sverige, har bred branschkompetens och erfarenhet av affärscoachning och EU-ansökningar. Från oss kan ni bland annat få:

  • Information om olika program och vad som krävs av företagen att söka
  • Uppdateringar om ändringar av EU:s program och finansiering
  • Hjälp med workshops om projektfinansiering
  • Hjälp att sätta upp pitch-träning

Kontakta oss

För att komma i kontakt med oss för att sätta upp en workshop eller om ni vill veta mer, skicka ett email till Martina Wennesjö på [email protected].

För en sammafattning av våra erbjudanden till coacher vid inkubatorer och science parks se denna pdf

Kontakta EU SME Support –
vi hör av oss inom 48 timmar

Önskar du stöd och råd kring EU-finansiering via SME-instrumentet, EIC Acceleratorn eller Eurostars? Har du fått avslag och vill förbättra din ansökan? Har du andra frågor som rör EU-projekt och forsknings- och innovationsfinansering? Välkommen att skicka din fråga till oss, vi hör av oss inom 48 timmar.

På uppdrag av Vinnova och tillväxtverket hjälper EU SME Support innovativa, små och medelstora företag (SME)
med internationella ambitioner att söka EU-finansiering. Kostnadsfri expertrådgivning och snabb respons.

© 2019 EU SME Support