Support to innovations with

  • breakthrough and disruptive nature
  • scale up potential
  • too risky for private investors

Ett urklipp från vad som står i Access 4 SMEs. Att komma igenom nålsögat och få finansiering genom EIC Accelerator är ingen lätt sak. EU kommisionen ger finansiering till företag för att öka chansen att nästa unicorn, företag som på ett nytt sätt erövrar världen kommer från EU. Detta ska ge möjligheter till en stärkt ekonomi och ökad sysselsättning. Ha detta i åtanke när du skriver din nästa ansökan. Risken ska ligga i sättet att nå ut, dvs fokusera på marknadsrisken. Tekniskt ska produkten vara i princip klar (trl 6-8) och klar för att valideras för marknaden.

Access 4 SMEs ”Annotated proposal template SME Instrument phase 1 and phase 2” kan hittas med andra gobitar på Access 4 SMEs hemsida