Inom programmet EIC Accelerator kan du som driver ett litet eller medelstort företag få innovationsstöd från EU. The Green Deal är EU:s specialutlysning 19:e maj där företag med innovativa lösningar inom hållbar omställning till grön ekonomi kan ansöka om upp till 2,5 miljoner euro. För att få finansiering ska projektet signifikant bidra til ett eller fler av EUs hållbarhetsmål, utan att skada någon av de andra.

  • Skärpning av EU:s klimatmål för 2030 och 2050
  • Ren och trygg energiförsörjning till rimligt pris
  • Industrin ska verka för en ren och cirkulär ekonomi
  • Bygga och renovera på ett energi och resurseffektivt sätt
  • Snabbare omställning till hållbar och smart mobilitet
  • Från jord till bord: ett rättvist, hälsosamt och miljövänligt livsmedelssystem
  • Bevarande och återställande av ekosystem och biologisk mångfald
  • En nollutsläppsvision för en giftfri miljö

EU SME Support Office arrangerar skrivarstugor för just denna Green Deal-utlysning 24-26 mars i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi går igenom vad Green Deal innebär och hur en ansökan till EIC Accelerator bör läggas upp. Vi tar dig genom ansökans delar i detalj och förmedlar hur expertbedömarna tänker. 

Förbered dig gärna genom att läsa mer om EIC Accelerator denna länk: https://ec.europa.eu/easme/en/eic-accelerator-sme-instrument, och mer om Green Deal här: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en.