Förra veckan var EU SME Support med som talare i Härnösand och i Lund. I Härnösand presenterade Karl-Erik Johansson och i Lund Björn Ursing på EU ❤ VC. SME Instrumentet fas 2 håller på att modifieras till att ge möjlighet till riskkapital på upp till 15 millioner euro från EU. Det kommer att ställas höga krav på möjlig impact och att andra finansieringsväger är uttömda. Dock kan det vara aktuellt att se det som motfinansiering av riskkapital. Mer om detta kommer.