Vi hoppas att du har haft en bra jul och önskar dig en god fortsättning på 2022. Sitter du på en innovation som har hög potential att undvika eller minimera växthusgasutsläpp? Då kanske att söka medel ur innovationsfondens andra utlysning för storskaliga projekt är ett av dina mål för 2022. Lägg den 13 januari på minnet!

Innovationsfondens andra utlysning för storskaliga projekt (budget över 7,5 miljoner Euro) öppnade i oktober. Sista dagen för ansökan är  den 3 mars. Eftersom detta är den andra utlysningen har man kunnat dra lärdomar av den första utlysningens ansökningsprocess och de frågor som kom upp då. Dessa lärdomar kommer nu till din del i två seminarier på samma dag!

EU SME Support EU Funding Café

I detta EU Funding Café får du information om programmet och dess förutsättningar. Du får också möjlighet att nätverka med andra företag inom din bransch och kan ställa frågor om programmen direkt till Energimyndigheten och EU SME Support. Läs mer.

Save the date: Seminarium Best Practice

DG Climate action och CINEA arrangerar ett webbsänt semarium där du får ta del av insikter i lärdomarna från ansöknings- och utvärderingsprocesserna från steg 1. Du får också ta del av Best Practice  samt tips och tricks för en framgångsrik ansökan. Läs mer

Läs mer om utlysningen på EUs hemsida