En av de nya delarna i EIC Accelerator jämfört med SME Instrumentet är att man kan få riskkapital genom EIC Accelerator. Det kallas för blended financing, dvs bidrag och riskkapital. Utöver 2,5 miljoner euro i bidrag, kan man söka upp till 15 miljoner euro i riskkapital. I den första cut-off i september kom 1852 ansökningar in varav 490 (dvs 26%) med ansökning om blended financing. Av de 75 som fått finansiering är det 39 (dvs 52%) som också sökt riskkapital. Bland de svenska projekten var det 3 som blev beviljade bidrag varav 2 som också sökt blended financing. Totalt sett ser det ut som att det är bra att söka blended financing. Av de som bara sökt bidrag var beviljandegraden 2,6% men av de som sökt blended financing fick 8% beviljad finansiering. Under den närmaste tiden kommer avtalen att skrivas och sedan ska det under de närmaste 6 månaderna göras due diligence (DD) av företagen som sökt riskkapital. Sedan blir det förhandling och avtal. Vi ser med spänning fram emot att se hur processerna går.

Nedan är ett diagram över framgången för ansökningar från olika länder. Överst i ser vi fördelningen av ansökningar om endast bidrag (orange) vs blended financing i blått och under fördelningen i beviljade projekt. Sverige tillhör de där andelen blended finacing är mycket högre bland de beviljade i relation till ansökningarna.