En ansökan till EIC Accelerator kan ta flera veckor att sammanställa. Följ templatet enligt alla konstens regler. Vill du hjälp att förstå hur du ska tänka kan du kontakta oss på EU SME Support via vårt kontaktformulär på hemsidan. Viktigt är sedan att du får med bilagorna, Annexen. Utöver dokument 1 som är ansökan ska det vara 3 dokument med följande information, Annex.

  • Dokument 2, Annex 1-3. Annex 1 är om säkerhet och etik. Behövs speciella tillstånd för att utföra projektet eller berörs säkerhetsklassade information. Se mer i templatet. Annex 2 är CV på personer som deltar i projektet och Annex 3 är övriga dokument som rekommendationer eller avsiktsförklaringar (Letter of Intent) från kunder, investerare el dyl
  • Dokument 3, Annex 4 – finansiell information och information om företagen i .pdf och .xls/.xlsx/.ods. Se templatet.
  • Dokument 4, Annex 5 – den presentation som du ska visa om du blir kallad till intervju i Bryssel. Tänk på att denna inte går att ändra när du skickat in den. Presentationen ska vara i .pdf så inga animationer eller dylikt.