EU SME Support blir upphandlad tjänst

EU SME Support blir upphandlad tjänst

Från projektform till upphandlad tjänst och ytterligare en finansiär. Nu vässar EU SME Support sitt stöd till små och medelstora företag att söka och få medel inom Horizon Europe, Eurostars och Innovationsfonden. EU SME Support har erbjudit support till små och...