När ni vill söka EU finansiering för Eurostars eller Fast Track to Innovation (FTI) behöver man ett konsortium. Det ska innehålla minst två parter från minst två länder för Eurostars och minst tre från minst tre länder för FTI. Alla partner ska få ut något av projektet, inte bara vara underleverantörer. Vad mer ska man då tänka på?

  • Vilken kompetens behövs? Hela värdekedjan ska täckas in. Kanske behövs flera slutanvändare? Tänk också på att de olika discipliner som presenteras i projektidén under Excellence måste matchas de discipliner som finns i konsortiet.
  • Vilken partner/partners ska jag välja? De ska vara topprankade inom sitt expertisområde. Närhet och bekvämlighet kommer långt ner på listan.
  • Aktive partner kan leverera? Vanligt är att man väljer partners från tidigare samarbeten. Om det varit lyckat visar det på att ni kan leverera tillsammans. Om ni inte tidigare samarbetat bör ni säkerställ att partnern kan leverera i samarbeten. Att en partner är erfaren av stora EU projekt kan också räknas som positiv.
  • Vilka partners kan komplettera oss med kompetenser så vi kan bli ännu bättre efter projektet är slut? Det räcker inte med att ni ska hitta partners med ”rätt” kompetens utan sättet ni kommer att samarbeta måste vara så att ni lär av varandra, skapar synergier och blir mer kompetenta enskilda partners. Efter projektet är slut ska alla partners ha assimilerat nya kompetenser, expanderat ert nätverk osv.
  • Vet jag hur samarbetet i det tänkta konsortiet kommer att fungera? – känner någon eller några av parterna varandra sen innan och hur är deras relation till varandra isåfall? Ni vill inte bygga ett konsortium där det finns bakomliggande konflikter eller där det finns risk att konflikter och revirtänkande uppstår kring tex IPR relaterade frågor.
  • Kontrollera vilka baskriterier som krävs – grundregeln i Horizon 2020 är att man ska vara minst tre av varandra oberoende organisationer från minst 3 Horizon 2020 eller associerade länder och Eurostars gäller två partners från två olika länder. Det finns också krav på hur många som ska vara SMEer och hur mycket varje part kan få i bidrag.