Håkan Sehlin, Almi Skåne, är rådgivare på EU SME Support och ansvarig för programmet Eurostars. Den 29 maj arrangerar EU SME Support och Vinnova ett informationsseminarium för dig som planerar att söka medel ur Eurostars med tips för din ansökan, information om programmet och möjlighet att ställa frågor. Här får du en kort teaser-intervju med Håkan inför seminariet!

Varför ska ett SME-företag söka medel från Eurostars?

Man har en innovation som kräver samarbeten med en eller flera aktörer inom värdekedjan och man behöver tillgång till någon annans teknologi.

Vad är det viktigaste framgångsreceptet för beviljad finansiering?

Att ha ett starkt, kompletterande konsortium där varje partner har en unik roll och bidrar med speciell och nödvändig teknik eller expertis för att utföra de föreslagna aktiviteterna.
Konsortiet får gärna arbeta tvärvetenskapligt. Att adressera de stora utmaningarna kräver samarbeten mellan olika discipliner.

Varför ska man anmäla sig till seminariet den 29 maj?

Du har en innovation som du vill utveckla och behöver mer information om vad som krävs för att söka Eurostars.