Pilloxa fick i våras beviljat finansiering för ett Eurostarsprojekt där Pilloxa och Universitet i Oslo (UiO) deltar. Pilloxa har tagit fram en system för att förbättra följsamhet till medicinering och behandling inom patientstödsprogram och kliniska prövningar. I Eurostarsprojektet testas och vidareutvecklas detta i samarbete med UiO.

Per Nilsson som lett skrivandet av ansökan, vill framhålla att sannolikheten att få projektfinansiering genom Eurostars kan vara 10-20 gånger högre jämfört med andra EU program. Pers rekommendation är att börja tidigt med att identifiera projektpartners och formulera ett projekt som faller inom ramen för Eurostars finansiering. Det gäller även att dubbelkolla även aktuell stödnivå för olika länder och företagsformer på Eurostars hemsida.
– När ni skriver ansökan är det väldigt fördelaktigt att kontakta EU SME Support. De gav värdefull hjälp med både formulering av projektet för att passa in inom ramarna för Eurostars programmet och gav hands-on kommentarer på skriven text i flera iterationer, säger Per Nilsson.

På onsdag 25 november kl 15-16 kommer EU SME Support att köra EU-funding Café där tema är just Eurostars, med nästa cut-off 4 februari, 2021. Per Nilsson kommer att vara där och svara på frågor om deras projekt och hur de lyckats få finansiering via Eurostars.