Kvantifiering av hållbarhetsmål

Kvantifiering av hållbarhetsmål

EIC Acceleratorn har i år en utlysning som är ägnad åt ”The Green deal” och som stänger den 19 maj. Man kan i ansökan ange att man bidrar till ett eller flera av målen. Ansökningar till denna utlysning skall bidra till ett eller flera av de åtta hållbarhetsmål som...