EU SME Support hjälper innovativa, små och medelstora företag (SME) med internationella ambitioner att söka EU-finansiering. Kostnadsfri expertrådgivning och snabb respons.

Hej!

Dags att söka EU-finansiering?
Välkommen till EU SME Support
Välkommen till EU SME Support

Kostnadsfri expert­rådgivning för små och medelstora
företag (SME)

På uppdrag av Vinnova, Tillväxtverket och Energimyndigheten arbetar EU SME Support för att fler svenska SME ska söka och få finansiering från EU-programmen Horizon Europe, EIC, Eurostars och European Innovation Fund.

Hos oss får du kostnadsfri expertrådgivning. Vi är ditt stöd när du formulerar din ansökan för första gången, om du har fått avslag och vill söka igen, men även efter beviljad finansiering, om du behöver stöd vid rapportering och revisioner (audit) eller om du har andra frågor under projektets gång.

Vi finns över hela Sverige, har bred branschkompetens och stor erfarenhet av såväl affärscoachning som EU-ansökningar. Du får en kontaktperson som är ditt bollplank hela vägen. Du kan även delta i våra workshopar för att vässa din ansökan tillsammans med andra i samma situation.

Nyheter

Informationsseminarium Eurostars 29 maj – Tre snabba frågor till Håkan Sehlin

Håkan Sehlin, Almi Skåne, är rådgivare på EU SME Support och ansvarig för programmet Eurostars. Den 29 maj arrangerar EU SME Support och Vinnova ett informationsseminarium för dig som planerar att söka medel ur Eurostars med tips för din ansökan, information om...

Senaste nytt från EU SME Support – #1 2024

Välkommen till det första numret av EU SME Supports nyhetsbrev! Syftet med nyhetsbrevet är att underlätta för dig att hålla dig uppdaterad om EU-finansieringsmöjligheter för SME. Du får också information om vilket stöd EU SME Support erbjuder till små och medelstora...

Stärk din ansökan med Vinnovas planeringsbidrag

Vinnovas planeringsbidrag är ett bidrag på max 300 000 sek som ger möjlighet för SME-bolag att söka bidrag för att stärka ansökan till bl.a. Eurostars, EIC samt Innovationsfonden. Planeringsprojektet ska syfta till att stärka förutsättningarna för konkurrenskraftiga...

Nyheter inom EIC Accelerator 2024

Under 2024 har det tillkommit flera nyheter i EIC Accelerator-programmen som är bra att känna till. För att underlätta för dig att navigera i alla nyheter har vi sammanställt en artikelserie på Linkedin där vi delat upp nyheterna inom Short application samt områdena...
Kalendarium

Representerar du ett innovativt SME med internationella ambi­tioner? Delta i någon av EU SME Supports aktiviteter.

Föreläsningar, skrivarverkstäder och workshopar – i vårt kalen­darium kan du se vad som är på gång.

Kontakta EU SME Support –
vi hör av oss inom 48 timmar

Önskar du stöd och råd kring EU-finansiering via Horisont Europa (t.ex. EIC Acceleratorn), Eurostars eller Innovationsfonden? Har du fått avslag och vill förbättra din ansökan? Har du andra frågor som rör EU-projekt och forsknings- och innovationsfinansering? Välkommen att skicka din fråga till oss, vi hör av oss inom 48 timmar.

EUSME:s kostnadsfria tjänster, inklusive EUSME:s rådgivnings- och vägledningstjänst, (”Tjänsterna”) är endast avsedda att användas såsom stödfunktioner vid ansökan om EU-finansiering. EUSME ansvarar således inte för eventuell skada eller förlust som uppkommer till följd av tillämpningen, oavsett art eller omfattning, av Tjänsterna varken gentemot mottagaren av Tjänsterna eller gentemot tredje man.

Genom att skicka in formuläret godkänner jag hantering av personuppgifter enligt länken Behandling av personuppgifter

På uppdrag av Vinnova, Tillväxtverket och Energimyndigheten hjälper EU SME Support innovativa, små och medelstora företag (SME)
med internationella ambitioner att söka EU-finansiering. Kostnadsfri expertrådgivning och snabb respons.

© 2024 EU SME Support