EU SME Support hjälper innovativa, små och medelstora företag (SME) med internationella ambitioner att söka EU-finansiering. Kostnadsfri expertrådgivning och snabb respons.

Hej!

Dags att söka EU-finansiering?
Välkommen till EU SME Support
Välkommen till EU SME Support

Kostnadsfri expert­rådgivning för små och medelstora
företag (SME)

På uppdrag av Vinnova, Tillväxtverket och Energimyndigheten arbetar EU SME Support för att fler svenska SME ska söka och få finansiering från EU-programmen Horizon Europe, EIC, Eurostars och European Innovation Fund.

Hos oss får du kostnadsfri expertrådgivning. Vi är ditt stöd när du formulerar din ansökan för första gången, om du har fått avslag och vill söka igen, men även efter beviljad finansiering, om du behöver stöd vid rapportering och revisioner (audit) eller om du har andra frågor under projektets gång.

Vi finns över hela Sverige, har bred branschkompetens och stor erfarenhet av såväl affärscoachning som EU-ansökningar. Du får en kontaktperson som är ditt bollplank hela vägen. Du kan även delta i våra workshopar för att vässa din ansökan tillsammans med andra i samma situation.

Nyheter

Var med och forma framtidens Innovation Fund!

Arbetar du med att ge stöd åt små- och medelstora företag som kvalificerar sig för EUs Innovationsfond har du nu möjlighet att svara på en undersökning från EU-kommissionen om framtidens Innovation Fund! Denna undersökning kommer att hjälpa till att etablera en...

Lär känna oss: Craig Phillips – din första kontakt

Välkommen till vår intervjuserie där du får lära känna EU SME Supports rådgivare och medarbetare lite närmare. När du kontaktar EU SME Support via vår hemsida är Craig Phillips i de allra flesta fall din första kontakt med oss. Därför är han självskriven att inleda...

Nya utlysningar i EU:s Innovationsfond

Fyra utlysningar har öppnat för ansökningar om stöd i EU:s Innovationsfond. Utlysningarna är öppna för ansökningar fram till den 16 mars 2023 och ansökan sker till EU-myndigheten CINEA. Utlysningarna riktar sig till projekt som bidrar inom områdena: Innovativ...

Nikolaos Xafenias om EIC Pathfinder och Transition

Den 12 december 13:00-14:30 bjuder EU SME Support och Vinnova in till en informationsträff om programmen EIC Pathfinder och Transition inför 2023 års utlysningar. EIC Pathfinder och Transition är EUs program för banbrytande tvärvetenskapliga forskningsprojekt från idé...
Kalendarium

Representerar du ett innovativt SME med internationella ambi­tioner? Delta i någon av EU SME Supports aktiviteter.

Föreläsningar, skrivarverkstäder och workshopar – i vårt kalen­darium kan du se vad som är på gång.

Kontakta EU SME Support –
vi hör av oss inom 48 timmar

Önskar du stöd och råd kring EU-finansiering via Horisont Europa (t.ex. EIC Acceleratorn), Eurostars eller Innovationsfonden? Har du fått avslag och vill förbättra din ansökan? Har du andra frågor som rör EU-projekt och forsknings- och innovationsfinansering? Välkommen att skicka din fråga till oss, vi hör av oss inom 48 timmar.

EUSME:s kostnadsfria tjänster, inklusive EUSME:s rådgivnings- och vägledningstjänst, (”Tjänsterna”) är endast avsedda att användas såsom stödfunktioner vid ansökan om EU-finansiering. EUSME ansvarar således inte för eventuell skada eller förlust som uppkommer till följd av tillämpningen, oavsett art eller omfattning, av Tjänsterna varken gentemot mottagaren av Tjänsterna eller gentemot tredje man.

Genom att skicka in formuläret godkänner jag hantering av personuppgifter enligt länken Behandling av personuppgifter

På uppdrag av Vinnova, Tillväxtverket och Energimyndigheten hjälper EU SME Support innovativa, små och medelstora företag (SME)
med internationella ambitioner att söka EU-finansiering. Kostnadsfri expertrådgivning och snabb respons.

© 2021 EU SME Support