EU SME Support hjälper innovativa, små och medelstora företag (SME) med internationella ambitioner att söka EU-finansiering. Kostnadsfri expertrådgivning och snabb respons.

Hej!

Dags att söka EU-finansiering?
Välkommen till EU SME Support
Välkommen till EU SME Support

Kostnadsfri expert­rådgivning för små och medelstora
företag (SME)

På uppdrag av Vinnova, Tillväxtverket och Energimyndigheten arbetar EU SME Support för att fler svenska SME ska söka och få finansiering från EU-programmen Horizon Europe, EIC, Eurostars och European Innovation Fund.

Hos oss får du kostnadsfri expertrådgivning. Vi är ditt stöd när du formulerar din ansökan för första gången, om du har fått avslag och vill söka igen, men även efter beviljad finansiering, om du behöver stöd vid rapportering och revisioner (audit) eller om du har andra frågor under projektets gång.

Vi finns över hela Sverige, har bred branschkompetens och stor erfarenhet av såväl affärscoachning som EU-ansökningar. Du får en kontaktperson som är ditt bollplank hela vägen. Du kan även delta i våra workshopar för att vässa din ansökan tillsammans med andra i samma situation.

Nyheter

Nyheter i Innovationsfonden 2024

Innovationsfonden planerar för ökade finansieringsmöjligheter för fler projekt och branscher under 2024. Tre nivåer för utvecklingsprojekt, en gemensam deadline under året och två nya branscher är några av de planerade förändringarna. Utlysningarna med slutliga...

Tre EU SME Support-experter på seminariet Finansinering av Bioinnovationer 3 maj

Idag 3 maj 2023 anordnar Bioinnovation och CIT seminariet ”Finansiering av BioInnovationer – tips för en konkurrenskraftig ansökan om EU-medel”. Syftet med seminariet är att hjälpa bioinnovativa företag som söker EU-medel att hitta rätt program och formulera en...

Tre snabba frågor till Håkan Sehlin om Eurostars

Håkan Sehlin, Almi Skåne, är rådgivare på EU SME Support och ansvarig för programmet Eurostars. Den 25 april arrangerar EU SME Support och Vinnova ett informationsseminarium för dig som planerar att söka medel ur Eurostars med tips för din ansökan, information om...

Kim Silvasti: Gör en ordentlig marknadsanalys!

Välkommen till vår intervjuserie där du får lära känna EU SME Supports rådgivare och medarbetare lite närmare. Utöver våra duktiga experter och rådgivare jobbar vi nära våra beställlare och finansiärer Vinnova, Tillväxtverket och Energimyndigheten. Därför blir Kim...
Kalendarium

Representerar du ett innovativt SME med internationella ambi­tioner? Delta i någon av EU SME Supports aktiviteter.

Föreläsningar, skrivarverkstäder och workshopar – i vårt kalen­darium kan du se vad som är på gång.

Kontakta EU SME Support –
vi hör av oss inom 48 timmar

Önskar du stöd och råd kring EU-finansiering via Horisont Europa (t.ex. EIC Acceleratorn), Eurostars eller Innovationsfonden? Har du fått avslag och vill förbättra din ansökan? Har du andra frågor som rör EU-projekt och forsknings- och innovationsfinansering? Välkommen att skicka din fråga till oss, vi hör av oss inom 48 timmar.

EUSME:s kostnadsfria tjänster, inklusive EUSME:s rådgivnings- och vägledningstjänst, (”Tjänsterna”) är endast avsedda att användas såsom stödfunktioner vid ansökan om EU-finansiering. EUSME ansvarar således inte för eventuell skada eller förlust som uppkommer till följd av tillämpningen, oavsett art eller omfattning, av Tjänsterna varken gentemot mottagaren av Tjänsterna eller gentemot tredje man.

Genom att skicka in formuläret godkänner jag hantering av personuppgifter enligt länken Behandling av personuppgifter

På uppdrag av Vinnova, Tillväxtverket och Energimyndigheten hjälper EU SME Support innovativa, små och medelstora företag (SME)
med internationella ambitioner att söka EU-finansiering. Kostnadsfri expertrådgivning och snabb respons.

© 2024 EU SME Support

Integritetsinställningscenter

Necessary Cookies

__cfduid, gdpr[allowed_cookies], gdpr[consent_cookies]

Advertising

Analytics

Other