Välkommen till EUSME Support 2020

Aktuellt

Svenska SME kan söka resebidrag för ansökan till H2020

VINNOVA ska främja små och medelstora företags deltagande i EU:s forsknings- och innovationsprogram, Horisont 2020 och därför erbjuder vi ett resebidrag för att företaget ska kunna träffa konsortiet innan en EU-ansökan inom Horisont 2020 skickas in. Mer info om resebidraget hittar du under fliken ”Horizon2020 i Sverige