Välkommen till EUSME Support 2020

Aktuellt

Supportkontorets enkät 2016

Under hösten gjorde EUSME supportkontoret en enkätundersökning bland de som varit i kontakt med supporten. Undersökningen gjordes med syfte att ta reda på hur de som varit i kontakt med supporten upplevt kontakten samt vilken typ av stöd som uppfattas som viktigast. Frågorna vi vill ha svar på är om vi gör rätt saker samt få input på hur kontoret kan utvecklas att bli ännu bättre att möta företagens behov av support. Enkäten skickades till personer/företag som vid något tillfälle varit i kontakt med EU SME supportkontoret.

De som fått hjälp verkar till största del vara nöjda och har fått den förväntade hjälpen. En klar majoritet av de som sökt pengar tycker kontakten med suppostkontoret bidragit till att underlätta förfarandet. Många önskar hjälp med att läsa ansökan och det är något som alla på supportkontoret lägger ner mycket tid på att göra. Summerat verkar vi göra rätt saker men det finns en önskan om ännu mer hjälp, något som vi jobbar på att erbjuda.

Här kan du ta del av svaren: Supportkontorets enkät 2016