Välkommen till EUSME Support 2020

Aktuellt

Nytt enklare resebidrag från Vinnova!

Vinnova har sammanfogat de två resebidragen till SMEs till ett. Resebidragen är till för resor till framtida samarbetspartners till en ansökan för ett samarbetsprojekt inom H2020 eller EUREKA (inkl Eurostars).

Ansökan är öppen hela året och formuläret är kort och enkelt att fylla i.

Kortfattat gäller det ersättning för resa och logi (INTE traktamente, lön el likn).

  • Upp till 15 000 kr för max två pers för en resa inom Europa.
  • Upp till 25 000 kr för max två pers för en resa utanför Europa.
  • Resebidrag kan även sökas för vissa konferenser, se Vinnovas kalendarium för vilka det gäller.

Här kan du läsa mer om aktuella villkor.