Välkommen till EUSME Support 2020

Aktuellt

Checklista för hur man man förbereder sig inför en Eurostars ansökan

Vinnova tillsammans med EUSMESupport kontoret har tagit fram en checklista med 14 punkter som ska vara till hjälp när man planerar att söka Eurostars finansiering. Checklistan lanserades i samband med Eurostrs workshopen på Nordic Life Science days.

Till listan!