Välkommen till EUSME Support 2020

EUSMESupport2020 är ett supportkontor för små och medelstora bolag, som erbjuder kostnadsfri rådgivning och stöd. Supportkontoret är ett projekt finansierat av VINNOVA och Tillväxtverket. Syftet är att öka svensk SME-medverkan i Horizon2020 och Eurostars.

Våra kärnuppgifter
– rådgivning, stöd och informationsspridning
– utbildning och workshops
– forum för erfarenhetsutbyte och nätverksskapande

Deltagare

I projektet ingår följande organisationer.

  • RISE (samt f.d. Acreo Swedish ICT,  Innventia och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut)
  • IVL Svenska Miljöinstitutet
  • LTU Business (LTU= Luleå Tekniska Universitet)
  • SwedenBIO
  • Swerea IVF
  • Uminova Innovation AB (Umeå)
  • Invest in Skåne

Projektledare: RISE


SME (Small Medium Enterprise): ett bolag med mindre än 250 anställda och under en viss omsättning. EU:s definition av ett SME

Syftet med supportkontoret är att att öka svensk SME-medverkan i Horizon2020 och Eurostars.