Välkommen till EUSME Support 2020

Har ditt företag behov av bidrag för att driva ett innovativt utvecklingsprojekt, eller behöver ni medel för att utveckla era produkter och tjänster? Vi reder ut begreppen och går igenom dina möjligheter till bidrag från EUs forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 och Eurostars.

Det här kan du få hjälp med

– Diskussion kring ditt företags behov, identifiering av EUs program och möjliga ingångar
– Diskussion av preliminära idéer och formulering av ett projekt
– Råd vid registrering av företaget i EUs databas
– Råd om sammansättning av konsortier, tips kring partnersökning
– Genomgång av de ekonomiska och administrativa villkoren
– Genomgång av ansökningsförfarandet, de olika stegen och den fortsatta hanteringen efter inlämning
– Råd kring hur man skriver ansökan och genomläsning av ansökningar
– Rådgivning under genomförandet av godkända projekt, till exempel i frågor rörande rapportering
– Helpdesk för snabba svar på enklare frågor

Bild1

För större bild, högerklicka och öppna i nytt fönster

 

Workshop för dig som skriver en ansökan till SME-instrumentet

EUSMESupport erbjuder en Skrivarverkstad för små och medelstora företag som är på väg att gå från idé till ansökan.  Skrivarverkstaden är kostnadsfri för SMEer och sker i samarbete med en lokal inkubator, region, innovationskontor eller liknande.

Fokus för skrivarverkstaden ligger på att sätta innovationsidén i ett sammanhang och se till att man kommunicerar hela sin idé så optimalt som möjligt. Vi kommer att fokusera på hela ansökningsprocessen, från idé till färdig ansökan, eftersom en bra och välskriven ansökan ökar chansen till finansiering. Vi kommer också att gå igenom syfte och bakgrund till SME Instrument och nämna olika sätt till finansiering för dig.

Se i vår eventkalender när nästa workshop arrangeras.